KARINDAŞLAŞMAK Nedir?

KARINDAŞLAŞMAK kelimesi ilk harfi K ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında k sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi a , üçüncü harfi r , dördüncü harfi ı , beşinci harfi n , altıncı harfi d , yedinci harfi a , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi a , onbirinci harfi ş , onikinci harfi m , onüçüncü harfi a , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı k sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KARINDAŞLAŞMAK anlamı

Birbirini kardeş edinmek.

KARINDAŞLAŞMAK hakkında bilgiler

KARINDAŞLAŞMAK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük