KARINCAKUŞUGİLLER Nedir?

KARINCAKUŞUGİLLER kelimesi ilk harfi K ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında k sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi a , üçüncü harfi r , dördüncü harfi ı , beşinci harfi n , altıncı harfi c , yedinci harfi a , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi u , onuncu harfi ş , onbirinci harfi u , onikinci harfi g , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi l , onaltıncı harfi e , onyedinci harfi r şeklindedir. Başı k sonu r olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KARINCAKUŞUGİLLER anlamı

(Formicariidae ) Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının bağırganlar (Clamatores) üst-familyasına giren bir familyası. Gagaları kısa ve yuvarlaktır. Tüyleri yün gibidir. İyi uçamazlar. Güney Amerikanın kuzey ormanlarında yaşarlar Ateşgöz (Pyriglena leucoptera) türü iyi bilinir.

KARINCAKUŞUGİLLER hakkında bilgiler

KARINCAKUŞUGİLLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük