KARĞADÜĞLEĞİ Nedir?

KARĞADÜĞLEĞİ kelimesi ilk harfi K ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında k sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi a , üçüncü harfi r , dördüncü harfi ğ , beşinci harfi a , altıncı harfi d , yedinci harfi ü , sekizinci harfi ğ , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi e , onbirinci harfi ğ , onikinci harfi i şeklindedir. Başı k sonu i olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KARĞADÜĞLEĞİ anlamı

Ebucehil-karpuzu, acıhıyar.

KARĞADÜĞLEĞİ hakkında bilgiler

KARĞADÜĞLEĞİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük