KAPALIDİZGE Nedir?

KAPALIDİZGE kelimesi ilk harfi K ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında k sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi a , üçüncü harfi p , dördüncü harfi a , beşinci harfi l , altıncı harfi ı , yedinci harfi d , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi z , onuncu harfi g , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı k sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KAPALIDİZGE anlamı

Birlikte değişme gösteren değişkenler arasında nedensellik bağı kurmak üzere, ancak belli yöndeki bağımlılık ilişkilerini anlamlı sayarak oluşturulan değişkenler dizgesi.

KAPALIDİZGE hakkında bilgiler

KAPALIDİZGE ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük