Sonu KANSER ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "kanser" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. Sonu kanser ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında kanser olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde kanser olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KANSER

Bir organ veya dokudaki hücrelerin kontrolsüz olarak bölünüp çoğalmasına bağlı olarak yakın dokulara yayılmasıyla veya uzak dokulara sıçramasıyla beliren hastalık, amansız hastalık, incitmebeni, dokunmabana.

ADENOKANSER

Adenokarsinom.

  -   -   -  

Anlamında KANSER bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KANSER geçen kelimeler listesi verilmiştir.

GOSİPOL

Pamuk tohumunda bulunan aromatik aldehitlerden, yağda ve alkolde çözünen, koyu renkli polifenolik yapıda ve değişik türevleri bulunan, düşük dozda, uzun süre alınması durumunda erkeklerde sperm kalitesinde azalmaya ve kansere neden olan, serbest formu zehirli bir polifenolik pigment.

ADENOKARSİNOM

Bez dokusundan köken alan veya içerisinde tanınabilir özellikte bez dokusu içeren, kedi, köpek ve kısraklarda daha çok memelerde rastlanan kötücül tümör, adenokanser.

LÖSEMİ

Kan kanseri.

ASETONÜRİ

Şeker hastalığı, ateş, açlık, kanser ve sindirim bozukluğu gibi nedenlerle idrardaki aseton düzeyinin yükselmesi, asetonüri.

BASIRA

Bitki, bostan, meyve ağaçları ve bağlara zarar veren bir hastalık, külleme. Sisli havalarda veya sabahları yapraklar üzerinde meydana gelen nem. Kanser hastalığı. Kahverengi suyu olan ve yenilebilen sızırılmış ağılı bal. Çamlarda bal yapan beyaz bir kurt. Bir çeşit kâğıt oyunu. Bitki ve ağaçlarda külleme hastalığı meydana getiren bit, püseron. İskambil oyunu, pişpirik. Bağlardaki külleme hastalığı. Bir tür kağıt oyunu. Sünnet derisi. Gören, görücü. Görme gücü, görüş. Göz.

KANSEROJEN

Kanser yapıcı.

KANSERLİ

Kanser niteliğinde olan. Kansere yakalanmış.

KANSERLEŞME

Kansere dönüşme.

DERMATOFİBROZİS

Orta yaşlı Alman kurt köpeklerinde ve melezlerinde görülen, bacaklardan başlayarak tüm vücuda yayılan, deri ve deri altında çok sayıda, 3-4 santimetre çapında, yangısız, sert, olgun fibröz bağ dokudan oluşan düğümcüklerle belirgin, erkek hayvanlarda böbrek adenokarsinomları, dişilerdeyse döl yatağında ve döl yolunda leyomiyomları başta olmak üzere, kanser olgularına bağlı olarak biçimlenen bir çeşit paraaneoplastik sendrom, Alman Kurt köpeklerinin dermatofibrozisi, nodüler dermatofibrozis.

KANSEROLOJİ

Kanser bilimi.

AKTİNOMİSİN

DNA'dan mRNA kopyalanmasını (transkripsiyonunu) engelleyen ve Streptomyces türlerinden elde edilen bir antibiyotik. A ve D tipleri vardır. DNA'dan mRNA kopyalanmasını engelleyen ve Streptomyces türlerinden elde edilen bir antibiyotik. Aktinomyces cinsi mantarların bazı türlerinden elde edilen antibakterisit ve antikanserojenik etkiye sahip madde.

ANÖPLOİDİ

Anaöploit olma durumu; haploit sayının katlarından az ya da fazla sayıda kromozom taşıma. Hücrede kromozom sayısının diploit sayının bir veya birden fazla, eksik olması. Anöploidi genellikle kanserli hücrelerin bir özelliği olarak ortaya çıkar.

LÖKOZ

Kan kanseri durumu.

KANSERLEŞMEK

Kansere dönüşmek, kanser durumunu almak.

LÖSEMİT

Kan kanserinde görülen deri belirtileri.

DOKUNMABANA

Kanser.

ANTİKARSİNOJEN

Kanser oluşumunu engelleyen veya tümörün büyümesini önleyen madde.

İNCİTMEBENİ

Kanser.

KANSEROLOJİK

Kanser bilimsel.

DİOKSİN

Klor veya klorlu bileşik içeren maddelerin yüksek sıcaklıklarda yanması sırasında açığa çıkan, canlılar tarafından alındıktan sonra özellikle yağ dokuda birikerek kanser, üreme bozuklukları, kloroakne ve bağışıklık yetmezliği gibi hastalıklara neden olan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından gıdalardaki kabul edilebilir günlük alımı 2-6 pg/g olarak belirlenmiş çok güçlü etkili zehirli bir bileşik, poliklorlu dibenzo-p-dioksin.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük