KANSER ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "kanser" olan, toplam 10 adet kelime bulunmaktadır. kanser ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu kanser ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde kanser olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

KANSERLEŞTİRMEK

14 harfli kelimeler

KANSERLEŞTİRME

12 harfli kelimeler

KANSERLEŞMEK, KANSEROLOJİK, KANSEROJENİK

11 harfli kelimeler

KANSERLEŞME, KANSEROLOJİ

10 harfli kelimeler

KANSEROJEN

8 harfli kelimeler

KANSERLİ

6 harfli kelimeler

KANSER

Bazı kelimelerin anlamları

KANSER

Bir organ veya dokudaki hücrelerin kontrolsüz olarak bölünüp çoğalmasına bağlı olarak yakın dokulara yayılmasıyla veya uzak dokulara sıçramasıyla beliren hastalık, amansız hastalık, incitmebeni, dokunmabana.

KANSERLEŞMEK

Kansere dönüşmek, kanser durumunu almak.

KANSEROLOJİK

Kanser bilimsel.

KANSEROLOJİ

Kanser bilimi.

KANSERLEŞTİRMEK

Bir organı kanser durumuna getirmek.

KANSERLİ

Kanser niteliğinde olan. Kansere yakalanmış.

KANSEROJENİK

Kanserojen.

KANSERLEŞME

Kansere dönüşme.

KANSERLEŞTİRME

Kanserleştirmek durumu.

KANSEROJEN

Kanser yapıcı.

  -   -   -  

Anlamında KANSER bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KANSER geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KANKRİFORM

Kansere benzeyen.

KANKROİT

Kanser gibi, kansere benzeyen. Aşırı kötücül deri kanseri.

İNCİTMEBENİ

Kanser.

ANÖPLOİDİ

Anaöploit olma durumu; haploit sayının katlarından az ya da fazla sayıda kromozom taşıma. Hücrede kromozom sayısının diploit sayının bir veya birden fazla, eksik olması. Anöploidi genellikle kanserli hücrelerin bir özelliği olarak ortaya çıkar.

İNTERFERON

Hücrelerin virüslere karşı oluşturdukları özel savunma maddesi. Virüslere ya da nükleik asitlere karşı fibroblastlar tarafından oluşturulan interferon alfa (IFN alfa) ve interferon beta (IFN beta), lenfositler tarafından salgılanan interferon gama (IFN gama) gibi maddeler. IFN alfa ve IFN beta günümüzde kanser hücrelerinin büyümesine karşı ilaç olarak kullanılmaktadır. Başta viral enfeksiyon olmak üzere ve diğer mikroorganizmalara cevap olarak konak hücreleri tarafından salınan, bağışıklığın düzenlenmesinde, özellikle tümör hücrelerine karşı koymada ve doğal öldürücü hücreleri aktive etmede etkinlikleri olan doğal glikoproteinler. İnterferon alfa; çeşitli akyuvarlardan salınır, antiviral ve tümör hücrelerine karşı etkinliği olan interferonlar, interferon beta (IFN beta); fibroblastlar, epitel hücreleri ve makrofajlardan salınır, virüslere karşı etkili interferonlar, gama (IFN gama); T-lenfositlerden salınır, bağışık cevabın düzenlenmesinde rol alır.

GOSİPOL

Pamuk tohumunda bulunan aromatik aldehitlerden, yağda ve alkolde çözünen, koyu renkli polifenolik yapıda ve değişik türevleri bulunan, düşük dozda, uzun süre alınması durumunda erkeklerde sperm kalitesinde azalmaya ve kansere neden olan, serbest formu zehirli bir polifenolik pigment.

LÖSEMİ

Kan kanseri.

KALUSTERON

Meme kanseri tedavisinde kullanılan androjen etkili madde.

DOKUNMABANA

Kanser.

ADENOKARSİNOM

Bez dokusundan köken alan veya içerisinde tanınabilir özellikte bez dokusu içeren, kedi, köpek ve kısraklarda daha çok memelerde rastlanan kötücül tümör, adenokanser.

ANTİKARSİNOJEN

Kanser oluşumunu engelleyen veya tümörün büyümesini önleyen madde.

BASIRA

Bitki, bostan, meyve ağaçları ve bağlara zarar veren bir hastalık, külleme. Sisli havalarda veya sabahları yapraklar üzerinde meydana gelen nem. Kanser hastalığı. Kahverengi suyu olan ve yenilebilen sızırılmış ağılı bal. Çamlarda bal yapan beyaz bir kurt. Bir çeşit kâğıt oyunu. Bitki ve ağaçlarda külleme hastalığı meydana getiren bit, püseron. İskambil oyunu, pişpirik. Bağlardaki külleme hastalığı. Bir tür kağıt oyunu. Sünnet derisi. Gören, görücü. Görme gücü, görüş. Göz.

KANSAR

Kanser.

AKTİNOMİSİN

DNA'dan mRNA kopyalanmasını (transkripsiyonunu) engelleyen ve Streptomyces türlerinden elde edilen bir antibiyotik. A ve D tipleri vardır. DNA'dan mRNA kopyalanmasını engelleyen ve Streptomyces türlerinden elde edilen bir antibiyotik. Aktinomyces cinsi mantarların bazı türlerinden elde edilen antibakterisit ve antikanserojenik etkiye sahip madde.

LÖSEMİT

Kan kanserinde görülen deri belirtileri.

ASETONÜRİ

Şeker hastalığı, ateş, açlık, kanser ve sindirim bozukluğu gibi nedenlerle idrardaki aseton düzeyinin yükselmesi, asetonüri.

DERMATOFİBROZİS

Orta yaşlı Alman kurt köpeklerinde ve melezlerinde görülen, bacaklardan başlayarak tüm vücuda yayılan, deri ve deri altında çok sayıda, 3-4 santimetre çapında, yangısız, sert, olgun fibröz bağ dokudan oluşan düğümcüklerle belirgin, erkek hayvanlarda böbrek adenokarsinomları, dişilerdeyse döl yatağında ve döl yolunda leyomiyomları başta olmak üzere, kanser olgularına bağlı olarak biçimlenen bir çeşit paraaneoplastik sendrom, Alman Kurt köpeklerinin dermatofibrozisi, nodüler dermatofibrozis.

DİOKSİN

Klor veya klorlu bileşik içeren maddelerin yüksek sıcaklıklarda yanması sırasında açığa çıkan, canlılar tarafından alındıktan sonra özellikle yağ dokuda birikerek kanser, üreme bozuklukları, kloroakne ve bağışıklık yetmezliği gibi hastalıklara neden olan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından gıdalardaki kabul edilebilir günlük alımı 2-6 pg/g olarak belirlenmiş çok güçlü etkili zehirli bir bileşik, poliklorlu dibenzo-p-dioksin.

LÖKOZ

Kan kanseri durumu.

İNDOL

Parfüm ve tıpta kullanılan yasemin yağında ve karanfil baharatı yağında bulunan beyazdan sarıya değişen renklerde olan, kötü aromalı, (seyreltik çözeltileri hoş kokulu) kansere sebep olan ve 2,3-benzopirol olarak bilinen bileşik. Triptofanın kalın bağırsaklarda bakterilerin etkisiyle yıkımından oluşan ve dışkının kokusunu veren madde, skatol.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük