KANGURUGİLLER Nedir?

KANGURUGİLLER kelimesi ilk harfi K ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında k sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi a , üçüncü harfi n , dördüncü harfi g , beşinci harfi u , altıncı harfi r , yedinci harfi u , sekizinci harfi g , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi l , onbirinci harfi l , onikinci harfi e , onüçüncü harfi r şeklindedir. Başı k sonu r olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KANGURUGİLLER anlamı

Memelilerden, sıçrayıcı, keseli hayvanlar familyası.

KANGURUGİLLER hakkında bilgiler

KANGURUGİLLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük