KALEYDOSKOP Nedir?

KALEYDOSKOP kelimesi ilk harfi K ve son harfi P olan bir kelimedir. Başında k sonunda p olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi a , üçüncü harfi l , dördüncü harfi e , beşinci harfi y , altıncı harfi d , yedinci harfi o , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi k , onuncu harfi o , onbirinci harfi p şeklindedir. Başı k sonu p olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KALEYDOSKOP anlamı

Bir ucu buzlu camla kapatılan, metal veya mukavvadan bir boru içine yerleştirilmiş aynaların aracılığıyla, boru içine konulmuş renkli küçük cisimlerin ve görüntülerin oluşturduğu çeşitli biçimleri gösteren araç, çiçek dürbünü.

KALEYDOSKOP hakkında bilgiler

KALEYDOSKOP ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük