KAKTÜSGİLLER Nedir?

KAKTÜSGİLLER kelimesi ilk harfi K ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında k sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi a , üçüncü harfi k , dördüncü harfi t , beşinci harfi ü , altıncı harfi s , yedinci harfi g , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi l , onbirinci harfi e , onikinci harfi r şeklindedir. Başı k sonu r olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KAKTÜSGİLLER anlamı

İki çelenklilerden, sıcak ve kurak ülkelerde yetişen, gövdesi, yaprakları etli ve dikenli bir bitki familyası, atlas çiçeğigiller.

KAKTÜSGİLLER hakkında bilgiler

KAKTÜSGİLLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük