KAHVECİBAŞI Nedir?

KAHVECİBAŞI kelimesi ilk harfi K ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında k sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi a , üçüncü harfi h , dördüncü harfi v , beşinci harfi e , altıncı harfi c , yedinci harfi i , sekizinci harfi b , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi ş , onbirinci harfi ı şeklindedir. Başı k sonu ı olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KAHVECİBAŞI anlamı

Padişahın içeceği kahveyi hazırlamakla görevli has odalı. Devlet büyükleri yanında kahvecilik hizmetini görenlerin başı.

KAHVECİBAŞI hakkında bilgiler

KAHVECİBAŞI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük