KADIOĞLUÇİFTLİĞİ Nedir?

KADIOĞLUÇİFTLİĞİ kelimesi ilk harfi K ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında k sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi a , üçüncü harfi d , dördüncü harfi ı , beşinci harfi o , altıncı harfi ğ , yedinci harfi l , sekizinci harfi u , dokuzuncu harfi ç , onuncu harfi i , onbirinci harfi f , onikinci harfi t , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi ğ , onaltıncı harfi i şeklindedir. Başı k sonu i olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KADIOĞLUÇİFTLİĞİ anlamı

Kahramanmaraş ili, Türkoğlu ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

KADIOĞLUÇİFTLİĞİ hakkında bilgiler

KADIOĞLUÇİFTLİĞİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük