KABAORÜZĞAR Nedir?

KABAORÜZĞAR kelimesi ilk harfi K ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında k sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi a , üçüncü harfi b , dördüncü harfi a , beşinci harfi o , altıncı harfi r , yedinci harfi ü , sekizinci harfi z , dokuzuncu harfi ğ , onuncu harfi a , onbirinci harfi r şeklindedir. Başı k sonu r olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KABAORÜZĞAR anlamı

Bir çeşit ayakkabı ölçüsü: Ayağın böyükmüş, ancak sana kabaorüzğar yemeni olur.

KABAORÜZĞAR hakkında bilgiler

KABAORÜZĞAR ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük