Sonu KA ile biten 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ka" olan 6 harfli toplam 141 adet kelime bulundu. Sonu ka ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ka olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ka olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ABLUKA

Kuşatma.

HALAKA

Çevre, dolay. Köy meydanı. Ev önlerinde sebze yetiştirilen birkaç evleklik ufak sebzelik. Hayvan sağma yeri. Köyün oyun meydanı: Çocuklar halakada oynuyor. Sokak. Mahalle.

BARAKA

Tahta, çinko vb. hafif şeylerden yapılmış, temelsiz, eğreti yapı.

ŞAHİKA

Doruk, zirve. En üst derece.

MEZAKA

Alay, eğlenme.

HORAKA

Değnek.

SADAKA

Dilenciye verilen para. Yardım amacıyla karşılıksız verilen şey.

NAVAKA

Nafaka.

NATİKA

Ağ gözelemede, gözeyi oluşturan dört düğümden karşılıklı gelenlerin, ağ gözü gerildiğinde dik doğrultuda olanlarının daha fazla kapanma durumu.

ŞEFİKA

Şefkatli, acıması olan, esirgeyici.

APUŞKA

Avcıların tüfeklerine dayanak yaptıkları bir metre boyunda, ağaçtan yapılmış, açılır kapanır bir araç.

MARKKA

Finlandiya para birimi, mark.

BECEKA

Saygısız, yaramaz: Ne beceka çocuksun.

VAZİKA

Vesika.

DOLUKA

Tıka basa (doyma).

YANİKA

Sığırda, atta görülen bir hastalık.

PİLİKA

Civciv.

OYULKA

Kalın, seyrek, gelişigüzel dikiş. Toprağın çıkıntılı yeri, sırt.

DAKİKA

Bir saatlik zamanın altmışta biri. Bir derecenin altmışta biri. An, zaman.

TILIKA

Çocuğu olmama hastalığı(kadın için).