Sonu K ile biten 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "k" olan 6 harfli toplam 5009 adet kelime bulundu. Sonu k harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında k harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde k harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÜÇOLUK

Antalya ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Çorum ili, Sungurlu ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. İçel şehrinde, Gülnar ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Sakarya şehri, Karasu ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

BARTIK

Yufka ekmeği biçiminde yapılan bir çeşit tatlı. Meyve şurubu.

TÜNCÜK

1.Taranırken tarakta kalan dökülmüş saçlar. 2.Çırpıldıktan sonra geriye kalan kendir döküntüsü, artıkları : Kendiri değil tüncüğü bile kalmadı.

TORMUK

Kömür yakılan yer, kömür ocağı. Tutukevi. Tutukluların ayağına vurulan demir. Emir: Ne demek istiyorsun, beni tormuğun altına mı sokacaksın ?.

GÖĞCEK

Güler yüzlü. Bir çeşit üzüm. Güzel (insan için).

YIRMIK

Kıymık, küçük tahta parçası.

YOMSUK

Kıymık. Yosun.

BATÇIK

Alt geçit.

DIĞDIK

Akrabalığın uzak olduğunu anlatan dığdığının dığdığı deyiminde geçen bir söz.

LEHLÜK

Aptal.

AKOLUK

Adana ilinde, Feke ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Antalya ilinde, Gazipaşa ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Iğdır kenti, Tuzluca ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Kayseri kenti, Sarız ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Kütahya şehri, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Ordu kenti, Ulubey belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Trabzon kenti, Çağlayan nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Yozgat şehrinde, Sorgun ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

ŞAKSAK

Kapı mandalı.

HÜLLÜK

Kundak çocuklarının altına konulan elenmiş ince toprak. Çelik çomak oyununda yerde açılan uzun çukur.

ABABAK

Ahmak, budala, sersem, aptal.

BAYRAK

Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş, sancak. Atletizmdeki bayrak yarışında dört sporcunun elden ele geçirdiği kısa, yuvarlak sopa. Simge, sembol. Öncü. Baklagilllerde diğerlerinden daha üstte bulunan, daha büyük olan ve çoğunlukla başka bir renkte ve yuvarlakça olan taç yaprağı. Gerektiğinde indirilip kaldırılan, açılıp kapatılan kol.

SÜYMEK

Yıldız kaymak. 1.Fışkırıp çıkmak, çimlenmek, sürgün vermek, uzamak. 2.Düzgünce uzamak, uzayıp gitmek. 1.Süzülerek yükselmek (kuş, bulut, vb.). 2.Süzülerek inmek (bulut, kuş vb.). Sürdürmek. Sözü geçer, değerli olmak. Varlıklı olmak. Kendir bükmek. Sevmek. Etkili olmak, geçmek (söz için): Ağanın sözü süyüyor. Uzamak, sürmek. Akmak. Bükülmekte olan ip incelmek. Görüntüsü uzayarak kaybolmak; uzamak, uzayıp gitmek, kaymak.

SARMAK

Çevresini çevirmek, çepeçevre dolanmak, çevrelemek. Kuşatmak, çevirmek, ihata etmek. Şerit, ip vb. şeyler dolaşmak. Bir şeyi başka bir şeyin içine koyup onunla kaplamak. Hoşuna gitmek, zevkini okşamak. Kucaklamak. Yumak yapmak. Bir görev veya işin yerine getirilmesini başkasına yüklemek. Sarılıp tırmanmak. Sözle saldırmak, tedirgin etmek. Saldırmak, hücum etmek. Kâğıt veya bir bitki yaprağıyla dürmek. Örtmek. Taşıt tırmanmak, yükseğe doğru çıkmak. Dolayında yer almak. Yayılıp etkisi altına almak, kaplamak.

GENZEK

Genizden konuşan.

KAHMAK

Kalkmak. Koyun, öküz tos vurmak. Kalkmak, uyanmak - kahacah: kalkacak. Doğrulmak. Harekete geçmek. Yeltenmek, teşebbüs etmek. Uykudan uyanmak.

ASİLİK

Başkaldırıcılık.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük