Sonu K ile biten 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "k" olan 5 harfli toplam 2917 adet kelime bulundu. Sonu k harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında k harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde k harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KİŞİK

Yardım. Nöbet, sıra : Kurbağa köyü halkı kişikle hayvanlarını otlatıyorlar. Satranç oyunu.

ÖNMEK

Beklemek. Gözetlemek, pusuya düşürmeye çalışmak. Saklanmak : Karşı duvarın arkasına öndüm. Birinin önüne çıkmak, yolunu kesmek. Sezdirmeden birini izlemek. İzlemek. Pusuda beklemek, pusu kurmak. İntizar etmek, beklemek. Karşısına çıkmak.

SÜMEK

Eğirilmek için temizlenmiş, taranmış yumak biçiminde yün.

İÇLÜK

Bir çeşit hanım ceketi.

ESSEK

Odun kesmek için kullanılan üç ya da dört ayaklı sehpa.

AKMAK

Sıvı maddeler veya çok ince taneli katı maddeler bir yerden başka bir yere doğru gitmek. Kumaş yıpranıp iplikleri erimeye başlamak. Çabucak savuşmak, ortadan kaybolmak. Bir kap veya bir yer, içindeki veya üstündeki sıvıyı sızdırmak. Boya birbirine karışmak. Art arda ve toplu olarak gitmek. Karışmak, katılmak. Sıvı bir madde bir yerden çıkmak. Sıvı maddeler aşağıya yönelmek. Zaman çabuk geçmek. Sürüp gitmek.

AKDİK

Martta ekilen yazlık buğday. Bitlis ilinde, Akşar nahiyesine bağlı bir yer. Tunceli şehrinde, Kırmızıköprü bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

KUYAK

Engebeli, çukur yer.

CANİK

Atik, çevik. Gözü açık ve becerikli. Samsun kenti, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ANNUK

Nane, dağnanesi. Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebilen yer, meydan, açıklık.

NEÇEK

Kepçe. Bezden, tülbentten yapılmış başörtüsü. Yazma, tülbent. Yazma, bk. neçeg.

YİREK

Hayvanların toplandığı meydan.

ŞIDIK

Diz kapağı. Kötü, zarar verici (kişi).

BEZÜK

Pembe. Dolgunlaşmamış mısır, fasulye gibi bitkilerin taneleri. Boyasını iyi almamış iplik, bez. Bezmiş duruma gelmiş, buruşuk, randımansız fındık.

TANUK

Tanık.

ÇUÇUK

Filiz, çil. Çökelek ve peynir yapımında kullanılan maya.

ŞEMİK

1.Ayak bileği kemiği. 2.Topuk kemiği. 3.Eklem. 4.Sinir, damar. 1.Kuru asma dalları. 2.Asma fidanı. Topuk kemiği. Ayakların iki yanındaki kemik çıkıntısı (Çayağzı). Pencere çerçevesini oluşturan kısımlardan herbiri. (Yalvaç Isparta).

ARÇUK

Artık.

TÜTEK

Çekici, parlak (renk için): Şu lalenin tütek bir rengi var. Marsık.

YUREK

Karın, mide, bağırsak.