Sonu K ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "k" olan 4 harfli toplam 460 adet kelime bulundu. Sonu k harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında k harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde k harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

UDAK

Saklambaç oyununda, haber veren.

ÖSEK

Çiftleşmek isteyen dişi sığır, kısrak ve benzerleri hayvan.

EVİK

Bir çeşit buğday. Fare yavrusu.

EĞİK

Eğilmiş olan, dik ya da düz olmayan. Dik veya paralel olmayan doğru. Bükülmüş. Yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak biçimde olan, yalman, mail, şev.

EMİK

Emmekten çürüyen yer, emme izi. İnsan beyni.

ARIK

Ark. Fide ya da fidan dikilen yer. Zayıf, cılız, kuru, sıska.

SÜİK

Damın çevresi.

ÜĞÜK

Büyük, yığma toprak tepe.

İYEK

Çene kemiğinde dişlerin oturduğu kısım.

ASAK

Kuytu ve varılması zor yer. Gezilmesi zor, meyilli toprak. Topal, aksak. Hayvanların ayaklarında olan bir hastalık.

KIAK

Koyun, keçi gübresi.

AMUK

Nane.

OFUK

Çürük ceviz.

ÖZOK

Özü ok gibi güçlü olan kimse.

ÖBEK

Küme. Özne, yüklem veya çeşitli tümleçlerle birlikte kullanılan sözlerin bütünü. Genel olarak yaş, kimyasal yapı, uzay dağılımları ve hızları bakımından benzer özellik gösteren yıldızlar veya yıldız kümeleri.

İCIK

Çok az, biraz.

MILK

Çürümüş, bozulmuş (meyve için). Olgunlaşmış yara.

FARK

Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım, nüans. Çıkarma işleminin sonucu. Ayrım.

BAAK

Boğazda deri altında olan şiş, guatr. Vücutta ve elde meydana gelen beyaz benekler. Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem.

UŞAK

Çocuk. Erkek hizmetçi. Herhangi bir bölgenin halkından olan erkek. Tayfa. Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.