Sonu K ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "k" olan 3 harfli toplam 118 adet kelime bulundu. Sonu k harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında k harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde k harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GAK

Karganın çıkardığı ses.

YEK

Bir, tek.

ŞIK

Güzel, zarif, modaya uygun. Güzel, modaya uygun giyinmiş olan. Yerinde, uygun. Seçenek. Şeyh (Kuşu). Türk gölge oyunu tipi. Ortaoyununda buna zampara denir. Zampara da denir Karagöz ve Orta oyunu tipi.

FEK

Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma.

OAK

Ortalama alyuvar kalınlığı.

KOK

Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü.

NİK

Kaldıraç.

KAK

Elma, armut vb. meyvelerin kurutulmuşu. Zayıf ve kuru (kimse).

YUK

Yük.

DEK

Bir işin, bir durumun sona erdiği zaman veya yer, kadar, değin. Düzen, hile, entrika. Belirtilen zamanı, yeri vb.ni içine almayacak bir biçimde, kadar, değin. Tokuşma, çatışma. Sağlam.

LİK

İplik eğirmekte kullanılan iğin eğri demir ucu. Tokmak. Kırağının sıcaklık nedeniyle su damlasına dönüşmesi. Az ıslaklık, nem.

ÇOK

Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı. Aşırı bir biçimde.

CIK

"Yok, olmaz" anlamında kullanılan bir söz.

LEK

Küçük tarla, evlek. Dişbudak ağacı. Hasır. Aşık : Lekim beş tanedir. Bilye. Sigara paketlerinin yazılı olan yanı. Pirinç tarlası. Arnavutluk'un ulusal para birimi.

MIK

Çivi. Ağı. Sus, ses çıkarma, aldırma.

BUK

Funda, çalı. Böğürtlen sapı. Gelin. Kavun, karpuz ekilen yer. Büklüm. Kıyı. Sarmaşık. Sık çalılık.

TİK

Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi. Alışkanlıkla sık sık tekrarlanan gülünç, sıkıcı söz, el, kol, yüz hareketi veya bir davranış biçimi. Dik. Tepe. Herhangi bir kas kümesinin istenç dışında hareket etmesi. Yerel istem dışı kas kasılmaları.

KİK

Futa.

IRK

Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu. Bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm. Soy.

ÇUK

Yağı alınmış süt. Çocuğun erkeklik organı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük