Sonu K ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "k" olan 3 harfli toplam 118 adet kelime bulundu. Sonu k harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında k harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde k harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

LAK

Uzak Doğu'da yetişen Amerikan elmasından çıkan zamk. Boyacılıkta kullanılan, kırmız böceğinin üst deri bezlerinin salgıladığı madde.

PUK

İçi boş, çürük, kof : Cevizlerin çoğu puk çıktı. Yumuşak bir çeşit taş. Toz gibi kar.

EVK

Yanlış.

ERK

Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar. Bir bireyin, bir toplumun, başka birey, küme veya toplumları egemenliği, baskısı ve denetimi altına alma, hürriyetlerine karışma ve onları belli biçimlerde davranmaya zorlama yetkisi veya yeteneği. Sözü geçerlik, istediğini yaptırabilme gücü, nüfuz.

ASK

Asklı mantarlara özgü üreme organı.

ÜSK

Kuru odun ve benzerleri Yakacak.

DIK

Verem hastalığı. Mangal kömürünün tozu. Şikâyet etmede kullanılan bir söz.

SIK

Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı. Çok bulunan, çok rastlanan. Kısa zaman aralıklarıyla, az aralıklarla. Aralıksız olarak, aralarında az aralık bırakarak.

AVK

Düzen, hile.

DÜK

Avrupa ülkelerinde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı.

TAK

Tahta vb. bir şeye vurulduğunda veya silah patlayınca çıkan tok ve sert ses. Millî bayramlarda veya önemli bir olayı anmak için düzenlenen şenliklerde, geçit yapılacak caddelere geçici olarak kurulan, yazılar ve çiçeklerle süslenen kemer.

ÇOK

Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı. Aşırı bir biçimde.

ÇEK

Bir kimsenin, satın aldığı hizmet veya ürün karşılığında para yerine verdiği ve karşılığı banka hesabından ödenen yazılı belge. Slavların batı kolundan olan bir ulus veya bu ulusun soyundan gelen kimse.

TİK

Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi. Alışkanlıkla sık sık tekrarlanan gülünç, sıkıcı söz, el, kol, yüz hareketi veya bir davranış biçimi. Dik. Tepe. Herhangi bir kas kümesinin istenç dışında hareket etmesi. Yerel istem dışı kas kasılmaları.

YEK

Bir, tek.

IŞK

XVI. yüzyıldan önce âşık ve başıboş derviş yerine kullanılan bir terim.

ANK

Ördekten daha iri, kiremit renkli bir çeşit kuş, angıt. Kavun, karpuz ve benzerleri nin çiçekten sonraki olgunlaşmamış hali.

AŞK

Aşk hakkında çok fazla tanımlama yapılmıştır. Burada hepsinden bahsedersek, sayfalar dolusu metinler yazmamız gerekir. O yüzden, bu sayfada, diğer sayfalardaki tanımlamalardan farklı olarak, sadece aşk ve aşka benzer kelimelerin tanımını vererek, esas anlamını size bırakıyoruz.

TÜK

Tüy, ince kıl. Yosun. Hindi. Soğanın tohum taşıyan erkek organı. Tüy.