Sonu K ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "k" olan 3 harfli toplam 118 adet kelime bulundu. Sonu k harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında k harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde k harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÇUK

Yağı alınmış süt. Çocuğun erkeklik organı.

TÖK

Aşığın tümsek yanı. Geri, arka. Hindi. 1.Hatır gönül dinlemeden konuşan, tok sözlü, kaba kişi. 2.Ters, saygısız (kimse). Ters, kırıcı konuşan. Alevi. Aşığın şişkin düz tarafı. Aşık kemiğinin tümsek tarafı.

ŞIK

Güzel, zarif, modaya uygun. Güzel, modaya uygun giyinmiş olan. Yerinde, uygun. Seçenek. Şeyh (Kuşu). Türk gölge oyunu tipi. Ortaoyununda buna zampara denir. Zampara da denir Karagöz ve Orta oyunu tipi.

INK

Bezginlik belirtmede kullanılan bir kelime.

AVK

Düzen, hile.

KOK

Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü.

SAK

Uyanık, gözü açık, müteyakkız. Uykusu hafif. Sap.

GIK

"Ses çıkarmasına fırsat vermemek" anlamındaki gık dedirtmemek, "ses çıkarmak, karşı çıkmak, yakınmak" anlamındaki gık demek, "sesini çıkarmamak, karşı çıkmamak, yakınmamak" anlamındaki gık dememek (veya gıkı çıkmamak) deyimlerinde geçen bir söz.

DIK

Verem hastalığı. Mangal kömürünün tozu. Şikâyet etmede kullanılan bir söz.

TÜK

Tüy, ince kıl. Yosun. Hindi. Soğanın tohum taşıyan erkek organı. Tüy.

SIK

Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı. Çok bulunan, çok rastlanan. Kısa zaman aralıklarıyla, az aralıklarla. Aralıksız olarak, aralarında az aralık bırakarak.

EVK

Yanlış.

ORK

Uzunluk, boylam.

FEK

Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma.

FIK

Çok sıcak.

BÜK

Dönemeç. Ovada veya dere kıyısında çalı ve diken topluluğu. Böğürtlen. Akarsu kıyılarındaki verimli tarlalar, büklük.

YOK

Bulunmayan, mevcut olmayan (nesne, kimse vb.), var karşıtı. Birbirine karşıt iki cümleden, ikincisinin başına getirilen bir söz. Yasak. Olmayan, bulunmayan şey. Birinin söylediği sözlerden genel olarak kuşkulanıldığında veya sözler hafifsendiğinde kullanılan bir söz. Savunulan bir düşünceyi doğrulayan sözün başına getirilir. "Hayır" anlamında kullanılan bir söz.

EEK

Sapanın toprağı işleyen parçası.

DÜK

Avrupa ülkelerinde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük