Sonu K ile biten 17 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "k" olan 17 harfli toplam 151 adet kelime bulundu. Sonu k harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında k harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde k harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BELİTLENEBİLİRLİK

Belitlenebilen kuram.

SAYDAMLAŞTIRILMAK

Saydam duruma getirilmek, şeffaflaştırılmak.

AKORTSUZLAŞTIRMAK

Ses düzensizliği veya ayarsızlığı meydana getirmek. Radyoda bir ayar frekansında sapma meydana getirmek.

SEMBOLLEŞTİRİLMEK

Simgeleştirilmek.

ÇALIŞTIRILABİLMEK

Çalıştırılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ÇERÇEVELEYEBİLMEK

Çerçeveleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

YARARLANILABİLMEK

Yararlanılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

PROGRAMLAYABİLMEK

Programlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

İSİMLENDİRİVERMEK

Adlandırıvermek.

MÜKEMMELİYETÇİLİK

Mükemmeliyetçi olma durumu. Hayatta en önemli amacın ahlaki olgunluğa erişmek olduğunu savunan kuram.

BÖLÜŞTÜRÜLEBİLMEK

Bölüştürülebilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

DOĞURGANLAŞTIRMAK

Doğurgan duruma getirmek.

BAĞNAZLAŞTIRILMAK

Bağnazlaşması sağlanmak.

BARINDIRILABİLMEK

Barındırılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

MİLLİYETPERVERLİK

Milliyetperver olma durumu, ulusseverlik.

HEYECANLANIVERMEK

Çabucak heyecanlanmak.

DRAMATİKLEŞTİRMEK

Dramatik duruma getirmek.

YAPILANDIRABİLMEK

Yapılandırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ALATURKALAŞTIRMAK

Alaturkalaşmasını sağlamak.

TASDİKLETTİRİLMEK

Onaylattırılmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük