Sonu K ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "k" olan 16 harfli toplam 273 adet kelime bulundu. Sonu k harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında k harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde k harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BÖLÜMLENDİRİLMEK

Bölümlendirme işi yapılmak.

MİSAFİRPERVERLİK

Konukseverlik.

BAHARATLANDIRMAK

Baharat ile süslemek, lezzetlendirmek, baharat ekmek.

CÖMERTLEŞEBİLMEK

Cömertleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

GERÇEKLEŞEBİLMEK

Gerçekleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

AÇIKLANABİLİRLİK

Açıklanabilir olma durumu.

PAYLAŞTIRABİLMEK

Paylaştırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

UYARLANABİLİRLİK

Tiyatro için hazırlanmış bir metnin ya da bir özetin tiyatro özelliklerini taşıma derecesi.

EVCİLLEŞTİRİLMEK

Evcil duruma getirilmek, ehlîleştirilmek.

YALNIZLAŞABİLMEK

Yalnızlaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

NİHAYETLENDİRMEK

Nihayetlenme işini yaptırmak.

ABİDELEŞTİRİLMEK

Anıtlaştırılmak.

TİYATROLAŞTIRMAK

Yazılı bir eseri oyun durumuna getirmek.

DERİNLEŞTİRİLMEK

Derin duruma getirilmek. Ayrıntılarına kadar incelenmek, derinliğine incelenmek.

İNSANMERKEZCİLİK

İnsanı evrenin merkezi sayan, bütün öbür yaratıkların insan için yaratılmış olduklarını söyleyen dinî nitelikli öğreti, insaniçincilik, antroposantrizm.

SEVİMLİLEŞTİRMEK

Sevimli duruma getirmek, sevimli olmasını sağlamak.

SONLANDIRABİLMEK

Sonlandırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

MAGAZİNLEŞTİRMEK

Magazinleşme işini yaptırmak.

YUMURTLAYABİLMEK

Yumurtlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

AKKORLAŞTIRILMAK

Akkor durumuna getirilmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük