Sonu K ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "k" olan 16 harfli toplam 273 adet kelime bulundu. Sonu k harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında k harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde k harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ŞİŞMANLAYABİLMEK

Şişmanlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

HARARETLENDİRMEK

Hararetlenmesine yol açmak.

BEREKETLENDİRMEK

Bereketlenme işini yaptırmak.

KUVVETLENEBİLMEK

Kuvvetlenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

NİHAYETLENDİRMEK

Nihayetlenme işini yaptırmak.

SİMGELEŞTİRİLMEK

Simgeleştirme işine konu olmak, sembolleştirilmek.

BELGEGEÇERLETMEK

Belgegeçerle göndertmek.

HUYSUZLAŞIVERMEK

Çabucak veya ansızın huysuzlaşmak.

POLİMERLEŞTİRMEK

Bir maddeyi polimer durumuna dönüştürmek.

BAŞMÜZAKERECİLİK

Başmüzakereci olma durumu. Başmüzakerecinin yaptığı iş.

KÜRESELLEŞTİRMEK

Küreselleşme işini yaptırmak.

ABİDELEŞTİRİLMEK

Anıtlaştırılmak.

YAKLAŞTIRABİLMEK

Yaklaştırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

TELLENDİREBİLMEK

Tellendirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

YUMURTLAYABİLMEK

Yumurtlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

SERBESTLEŞTİRMEK

Serbestleşme işini yaptırmak.

SÜREĞENLEŞTİRMEK

Süreğen duruma getirmek, müzminleştirmek.

DİNAMİKLEŞTİRMEK

Dinamik duruma getirmek.

AKIŞKANLAŞTIRMAK

Akışkan duruma getirmek.

GERÇEKLEŞEBİLMEK

Gerçekleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük