Sonu K ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "k" olan 16 harfli toplam 273 adet kelime bulundu. Sonu k harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında k harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde k harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BAŞMÜZAKERECİLİK

Başmüzakereci olma durumu. Başmüzakerecinin yaptığı iş.

KISKANDIRABİLMEK

Kıskandırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

SOSYALLEŞEBİLMEK

Toplumsallaşabilmek.

EDEBİYATSEVERLİK

Edebiyatsever olma durumu.

BİÇİMLENDİRİLMEK

Bir şeye biçim verilmek, şekillendirilmek.

ARİSTOTELESÇİLİK

Yunan filozoflarından derslerini öğrencileriyle birlikte gezinerek veren Aristoteles'in felsefesi, gezimcilik, Aristoculuk, peripatetizm. Bu felsefeyi benimsemiş olma durumu.

HAMİYETPERVERLİK

Hamiyet sahibi olma.

ŞEHİRLİLEŞTİRMEK

Şehirli duruma getirmek.

DİNLENDİREBİLMEK

Dinlendirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

DENSİZLEŞEBİLMEK

Densizleşme olasılığı bulunmak.

BAĞDAŞTIRMACILIK

Farklı kökenlere sahip değişik kültür özelliklerini birleştirme veya kaynaştırma işi. Pek çok değişik öğretiyi birleştirmeyi amaçlayan felsefi veya dinî öğreti.

SIRADANLAŞTIRMAK

Bayağılaştırmak.

YERLEŞTİREBİLMEK

Yerleştirme imkânı veya olasılığı bulunmak. Yerleştirmeyi becermek.

FAYDALANDIRILMAK

Yararlandırılmak.

İŞARETLEYEBİLMEK

İşaretleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

DİNSİZLEŞEBİLMEK

Dinsizleşme olasılığı bulunmak.

ANSİKLOPEDİCİLİK

Ansiklopedicinin yaptığı iş.

ENDİŞELENEBİLMEK

Endişelenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

TERTİPLEYEBİLMEK

Tertipleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

AYRINTILANDIRMAK

Ayrıntılı bir duruma getirmek, detaylandırmak.