Sonu K ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "k" olan 16 harfli toplam 273 adet kelime bulundu. Sonu k harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında k harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde k harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SÜREKLİLEŞTİRMEK

Sürekli duruma getirmek.

ÇİRKİNLEŞEBİLMEK

Çirkinleşme olasılığı bulunmak.

YARARLANDIRILMAK

Yararlanma işi yaptırılmak, faydalandırılmak.

BAYRAMLAŞABİLMEK

Bayramlaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

GERÇEKLEŞEBİLMEK

Gerçekleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

NETLEŞTİREBİLMEK

Netleştirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

CANAVARLAŞTIRMAK

Canavar durumuna getirmek.

SİLAHLANDIRILMAK

Silahlandırma işine konu olmak.

YERLEŞTİREBİLMEK

Yerleştirme imkânı veya olasılığı bulunmak. Yerleştirmeyi becermek.

KAMUSALLAŞTIRMAK

Kamusallaşma işini yaptırmak.

ARİSTOTELESÇİLİK

Yunan filozoflarından derslerini öğrencileriyle birlikte gezinerek veren Aristoteles'in felsefesi, gezimcilik, Aristoculuk, peripatetizm. Bu felsefeyi benimsemiş olma durumu.

ASFALTLANABİLMEK

Asfaltlanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

KİŞİSELLEŞTİRMEK

Kişiye özel duruma getirmek. Bilişim teknolojisinde kullanılan araçları kişiye özgü duruma getirmek. Bir kişiye mal etmek, bağlamak. Söz edilen konudan uzaklaşarak olumsuz yönleriyle kişiler üzerinde durmak.

SERPİŞTİREBİLMEK

Serpiştirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

MEMNUNİYETSİZLİK

Memnun olmama durumu.

TİYATROLAŞTIRMAK

Yazılı bir eseri oyun durumuna getirmek.

KAYDETTİREBİLMEK

Kaydettirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

BAĞDAŞTIRABİLMEK

Bağdaştırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ETKİSİZLEŞTİRMEK

Etkisiz, etki yapamaz duruma getirmek.

MİLİTANLAŞTIRMAK

Militan durumuna getirmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük