Sonu K ile biten 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "k" olan 15 harfli toplam 716 adet kelime bulundu. Sonu k harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında k harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde k harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İNSANBİÇİMCİLİK

Yüce varlıkları ve tanrıları insan biçiminde tasarımlayan; insana benzer yetenek, tutum ve davranışlarla niteleyen görüş. İnsansal olmayan nesnelerde, özellikle Tanrılarda, insan özellikleri görme biçimindeki görüş. bk. doğaya tapma. İnsanlara özgü olan özellikleri tanrılara, hayvanlara ve cansız nesnelere verme. İnsanın özelliklerini Tanrı'ya (tanrılara), doğanın dış güçlerine ve benzerleri aktararak bunları insan biçiminde tasarlayan görüş. İnsana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara yüklenmesi durumu, antropomorfizm.

RAHATLAYIVERMEK

Çabucak veya kısa sürede rahatlamak.

AYDINLATABİLMEK

Aydınlatma imkânı veya olasılığı bulunmak.

YAYGINLAŞTIRMAK

Yaygın duruma getirmek.

GÜNCELLEŞTİRMEK

Güncel duruma getirmek, aktüelleştirmek. Programların veya yazılımların yeni sürümlerini bilgisayara yüklemek.

ALKIŞLATABİLMEK

Alkışlatma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ŞEFFAFLAŞTIRMAK

Saydamlaştırmak.

YABANİLEŞTİRMEK

Yabani duruma getirmek, vahşileştirmek.

HAZIRLAYABİLMEK

Hazırlamaya gücü yetmek.

YANSIZLAŞTIRMAK

Yansız duruma getirmek.

MEDENİYETSİZLİK

Medeniyetsiz olma durumu.

DESTANLAŞTIRMAK

Destan olarak anlatmak.

POSTALAYABİLMEK

Postalama imkânı veya olasılığı bulunmak.

KUCAKLAYIVERMEK

Ansızın veya çabucak kucaklamak.

MIRILDANABİLMEK

Mırıldanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ZAYIFLAYABİLMEK

Zayıflama imkânı veya olasılığı bulunmak.

ANTİPERİSTALTİK

Bağırsakların hareketlerini önleyen.

TOPLUMSALLAŞMAK

Birey kişilik kazanarak belli bir toplumsal çevreye hazırlanmak, toplumla bütünleşmek, sosyalleşmek.

MUHAYYERBUSELİK

Türk müziğinde bir makam.

MODERNLEŞTİRMEK

Çağdaşlaştırmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük