Sonu K ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "k" olan 14 harfli toplam 948 adet kelime bulundu. Sonu k harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında k harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde k harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AFFEDİLEBİLMEK

Bağışlanma olasılığı bulunmak.

PARANEOPLASTİK

Kanser olgularında kanserle birlikte ve ona bağlı olarak görülen.

ÇAPALANABİLMEK

Çapalanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

BAKTERİYOLOJİK

Bakteri bilimi ile ilgili.

KOVALAYABİLMEK

Kovalama imkânı veya olasılığı bulunmak.

ISINDIRABİLMEK

Isındırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

KINCİFİRLENMEK

Nazlanmak, cilve yapmak.

PİŞMANİYECİLİK

Pişmaniyecinin işi.

TUTARSIZLAŞMAK

Tutarsız duruma gelmek.

BİYOÇEŞİTLİLİK

Deniz ve kara sularındaki ekolojik ortamda yer alan canlılarda gözlenen değişkenlik.

İŞTAHLANDIRMAK

İştahını uyandırmak, iştahlanmasını sağlamak.

YUMUŞATABİLMEK

Yumuşatma imkânı veya olasılığı bulunmak.

BİYOİSTATİSTİK

Canlılara ait her türlü gözlemde uygulanan istatistik biçimi. Biyometri. Canlılara ait her türlü gözlemde uygulanan istatistik dalı. İstatistiksel yöntemleri biyoloji ve sağlık bilimlerine uygulayan bir bilim dalı.

ELEŞTİRMECİLİK

Eleştiricilik.

YENİLETEBİLMEK

Yeniletme imkânı veya olasılığı bulunmak.

BİTİRİLEBİLMEK

Bitirilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

BALTALAYICILIK

Baltalayıcı olma durumu, sabotajcılık.

DEĞİŞİNİMCİLİK

Canlı bir varlıktaki soya çekimin, genlerin bazı özel durumlarının yitirilmesi, yeniden oluşması veya değişmesi yüzünden aniden değişebileceğini ve bu değişmenin, türlerin oluşmasında ana yol olduğunu ileri süren kuram, mutasyonizm. Doğa ve toplumdaki değişmelerin değişinim biçiminde olduğunu savunan düşünce akımı, mutasyonizm.

BAŞDENETMENLİK

Başdenetmen olma durumu, başmüfettişlik. Başdenetmenin yaptığı iş, başmüfettişlik.

ANAYASALLAŞMAK

Yürürlükte olan anayasaya uygun duruma gelmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük