Sonu K ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "k" olan 13 harfli toplam 1455 adet kelime bulundu. Sonu k harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında k harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde k harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÇÖLLEŞEBİLMEK

Çölleşme olasılığı bulunmak.

IRGALANDIRMAK

Sarsmak, sallamak.

DİPLOMASIZLIK

Diplomasız olma durumu.

HEYECANLANMAK

Herhangi bir nedenle güçlü, geçici bir duygulanımdan etkilenmek, heyecana gelmek, coşmak.

YALINYALPIDAK

Gelişigüzel.

KARINCALANMAK

Bir yere, bir şey üzerine karınca üşüşmek. Vücudun bir yerindeki uyuşukluktan sonra, kan dolaşımının başlamasıyla o yerde karıncalar dolaşır gibi bir izlenim uyanmak. Metal yüzeylerde pas yüzünden yer yer ufak delikler oluşmak. Verici veya alıcıdaki bozukluk sebebiyle televizyonda görüntü bozulmak. Aşırı zihin yorgunluğundan dolayı bir şeyi, bir durumu kavramada zorluk çekmek. Tüfek namlusunun içi paslanmak, çürümeye başlamak.

ÖĞÜRLEŞTİRMEK

Alıştırmak. Arttırmak: Bir misafirimiz var yemeği öğürleştir.

KALDIRIMCILIK

Kaldırımcının yaptığı iş. Kaldırımcı olma durumu.

TAPINCAKÇILIK

Fetişizm. İçerisinde büyüsel bir güç olduğuna ya da belli bir cinin eğleştiğine inanılan taş, boynuz, pençe, post, deri, bez parçası ve benzerleri nesnelerden yarar umma; onlara korkuyla karışık dinsel ve büyüsel saygı duyma. Nesnelerle bireylerin kendilerine değgin olmayan ruhlarca ele geçirilmelerine ilişkin halk öğretisi ya da tapıncakla ilgili olarak yapılan dilekte bulunma, kurban kesme ve kutyasaklara kesinkes uyma gibi uygulamalardan oluşan bir saygınlık düzeni, bk. tapıncak. karşılığı din, büyü, cancılık. Herhangi bir nesne ya da varlığa karşı duyulan aşırı ve tapınmaya benzer bağlılık. Karşı cinsle ilişkisi olan giysi ve benzeri şeylerle cinsel coşku ve doygunluk sağlama durumu. İlkel sayılan toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan doğal ya da yapay, cansız ya da canlı nesnelere tapınma.

UNUTULABİLMEK

Unutulma imkânı veya olasılığı bulunmak.

CENDERELEŞMEK

Manevi baskı altında mücadele etmek.

NAKIRDILAŞMAK

Şakalaşmak, alaya almak.

KAYDEDEBİLMEK

Kaydetme imkânı veya olasılığı bulunmak.

FABRİKATÖRLÜK

Fabrikacılık.

SIRADANLAŞMAK

Bayağılaşmak.

SULANDIRILMAK

Sulandırma işi yapılmak.

MAGAZİNLEŞMEK

Magazin durumunu almak.

YAŞLANIVERMEK

Ansızın veya çabucak yaşlanmak.

İSTİKRARLILIK

İstikrarlı olma durumu.

SAĞLAYABİLMEK

Sağlamaya gücü yetmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük