Sonu K ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "k" olan 12 harfli toplam 2618 adet kelime bulundu. Sonu k harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında k harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde k harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KAYSERİLİLİK

Kayserili olma durumu.

ESNEYEBİLMEK

Esneme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ŞÜKRETTİRMEK

Şükretme işini yaptırmak.

ANTROPONOTİK

Antroponozise neden olan.

DERECELENMEK

Dereceli bir biçim almak.

KESKİNLEŞMEK

Keskin duruma gelmek.

KİŞİLİKLİLİK

Kişilikli olma durumu, şahsiyetlilik.

YUMUŞATILMAK

Sertliği giderilmek, yumuşak duruma getirilmek.

GEÇİLEBİLMEK

Geçilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

MERDANELEMEK

Bir şeyin üzerinden merdane geçirmek.

TAHSİLDARLIK

Tahsildarın görevi, alımcılık, vergicilik.

SAĞLAMLAŞMAK

Sağlam duruma gelmek.

DAVRANDIRMAK

Birinin davranmasını sağlamak.

CEPCEKLENMEK

Gevezelik etmek.

ENDEKSLETMEK

Endekse bağlatmak.

TEKSTİLCİLİK

Tekstilci olma durumu.

BAŞSPİKERLİK

Başspikerin yaptığı iş.

NEŞRETTİRMEK

Neşretme işini yaptırmak.

TRABZONLULUK

Trabzonlu olma durumu.

BAŞDELEGELİK

Başdelege olma durumu. Başdelegenin yaptığı iş.