Sonu K ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "k" olan 11 harfli toplam 5059 adet kelime bulundu. Sonu k harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında k harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde k harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TEMİZLENMEK

Temiz duruma gelmek, arınmak, paklanmak. Kumarda öbür oyuncu veya oyuncularca bütün parası alınmak. Ortadan kaldırılmak, öldürülmek. Sakıncalı bir durum, iş düzelmek, bitmek. Kadınlarda aybaşı durumu sona ermek.

KULAÇLANMAK

Vuracak gibi yapmak.

DİŞARLANMAK

Hacet def etmek.

KUCAKLAKLIK

Kucaklayarak.

SEYİRSİNMEK

Bakmak, görmek istemek.

EĞLENDİRMEK

Eğlenmesini sağlamak, eğlenmesine yol açmak.

KEREZLENMEK

Kendini beğenmek, horozlanmak.

HOPURDATMAK

Höpürdetmek.

YERELLEŞMEK

Yerel bir özellik kazanmak, yöreselleşmek, mahallîleşmek.

ABANIVERMEK

Ansızın, çabucak abanmak.

EKZOFTALMİK

Ekzoftalmusa ait olan.

MÜHÜRLENMEK

Mühürleme işi yapılmak, mühür basılmak.

YAMAÇLAŞMAK

Karşılaşmak, yüzyüze gelmek. Yokuş, bayır durumuna gelmek. Yüz yüze gelmek.

TAYLORCULUK

İş verimini artıracak yolda işçiliği düzenlemek için Taylor tarafından ileri sürülen yöntem.

KARABOYALIK

Uşak şehri, Sivaslı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

ÇEVİKLEŞMEK

Çevik duruma gelmek.

HANKIRDAMAK

Yüksek sesle, çirkin ve kaba şekilde gülmek. Manda bağırmak. Çocuk ağlamak.

SAHTELETMEK

Sahtesini yaptırmak, yasa dışı kopyasını çıkartmak.

SURATSIZLIK

Somurtkan olma durumu.

BARINDIRMAK

Barınmasını sağlamak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük