Sonu K ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "k" olan 10 harfli toplam 6157 adet kelime bulundu. Sonu k harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında k harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde k harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KADILITÜRK

Çorum şehrinde, Boğazkale ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

EVİŞTİRMEK

Derleyip toparlamak. Herhangi bir işi acele bitirmek. Barıştırmak. Sinirlendirmek, kızdırmak.

ÜZBERLEMEK

Üstünde çok durmak, isteğini yinelemek.

ALDATILMAK

Aldatma işine konu olmak.

BERABERLİK

Birliktelik. Baş başa kalma durumu. Başa baş kalma durumu.

HIŞIRDAMAK

Kâğıt, kumaş, kuru yaprak vb. nesneler birbirlerine sürtünürken, buruşturulurken "hışır" diye ses çıkarmak.

SEYİPLEMEK

Bırakmak.

ŞAVURLAMAK

Duyurmak. Araştırmak, öğrenmeye çalışmak.

SERİNNEMEK

Serinlemek; soğumak.

GÜNÜBİRLİK

Gece kalmadan aynı gün dönmek üzere, günübirliğine. Bütün bir gün boyunca, gece kalmadan yapılan. Gelişigüzel.

YOKOĞLUYOK

Aranıp da bulunmayan kimse veya şey için kullanılan bir söz.

ZARPINADAK

Çok çabuk, hızlı ve sert.

DEGİŞTUMEK

Değiştirmek// elbise degiştumek: tebdili kıyafet etmek.

ŞIRALANMAK

Meyve olgunlaşıp tatlanmak. Nazlanmak.

ETİYOLOJİK

Neden bilimsel, sebep bilimsel.

AYIRTLAMAK

Ayıklamak, seçmek, temizlemek. Seçmek, ayırıp çıkarmak. Fasletmek, halletmek, ayrrdetmek. Ayıklamak, temizlemek.

PATAKLAMAK

Rastgele vurarak dövmek.

AYRILANMAK

Ayrı duruma gelmek.

İLİŞTİRCİK

Kapılarda kullanılan ağaç tutamak. (Kandilli Bozüyük Bilecik).

KURDURTMAK

Kurma işini yaptırmak.