Sonu K ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "k" olan 10 harfli toplam 6157 adet kelime bulundu. Sonu k harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında k harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde k harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TEKDÜZELİK

Tekdüze olma durumu, yeknesaklık, biteviyelik, monotonluk.

VİRTÜÖZLÜK

Virtüöz olma durumu.

DÜRELENMEK

Ürkerek, sıçrayarak ayağa kalkmak. Yatan ya da oturan bir kimse bir büyüğü gelince toparlanmak. Yatmak. Uyumak.

AKROBATLIK

Cambazlık.

SIĞAŞLAMAK

El içi ile bir şeyi düzler gibi yapmak, okşamak, sevmek. Elle dokunmak, okşamak.

KİMYACILIK

Kimyacının yaptığı iş, kimyagerlik.

GONAKLAMAK

Konaklamak.

ARTIKLAMAK

Yemekte artık bırakmak.

EZANSIZLIK

Ezansız olma durumu.

HİRELENMEK

Yola çıkmak, yollanmak.

CILKLAŞMAK

Cılk duruma gelmek.

TAŞLIHÜYÜK

Nevşehir kenti, Kozaklı belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Sivas ili, Altınyayla belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Tokat kenti, Turhal ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

SAYFALAMAK

Bilgisayarda sayfalara ayrılmış bir bellek kullanma düzenine dayalı sistemi uygulamak. Gazete, dergi vb. yayınlarda sayfa düzeni yapmak.

KORHALAMAK

Korkmak, korkuya kapılmak.

KARIŞILMAK

Karışma işi yapılmak, müdahale edilmek.

YAYKALAMAK

Yıkamak.

ÖVKELENMEK

Öfkelenmek, duygulanmak, içlenmek: Ağlıysın övkeleniysin.

YAĞILDIRIK

Boyunduruk.

DÖNÜŞLÜLÜK

Dönüşlü olma durumu.

TOZALATMAK

Bir yere toz dökmek,serpmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük