K ile başlayan 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "k" olan, 8 harfli toplam 3356 adet kelime bulunmaktadır. k harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu k harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde k harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KÖRÜKMEK

Kuvvetini, gücünü yitirmek. Yılmak, pusmak, durgunlaşmak. Onmaz duruma getirmek, yok etmek.

KİRALAMA

Kiralamak işi. Anlaşmaya göre kira süresinin bitiminde mülkiyetin kiracıda bırakılabilmesi durumu. Bir taşınır veya taşınmazın kullanım hakkının belli bir süre için ve belli bir kira karşılığında kiracıya verilmesi.

KOLDAMCA

Kullanışlı, kullanışı kolay. Derli toplu, düzgün. Kol ile taşınabilecek ağırlıkta ve büyüklükte olan şey : Bana bir koldamca sepet ver. Kullanışlı.

KÜKÜRTLÜ

İçinde kükürt bulunan.

KASANDRO

İtalyan halk doğaçlama tiyatrosunun yaşlı tecimen tipi. Genellikle, karışan işleri düzelten bir kişi olarak izlenir.

KÖPÜLEME

Köpülemek işi.

KOLUSTUR

Tomruk kesiminde kullanılan büyük bıçkı.

KEPENEYH

Kelebek. Kepenek; kelebek; koyunlarda görülen kelebek hastalığı.

KARBASAN

Ağrı ilinde, Dedeli nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Kütahya şehrinde, Hisarcık belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Uşak ilinde, Karahallı ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

KANDIRMA

Kandırmak işi.

KALEEVCİ

Kırşehir ilinde, Çiçekdağı belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

KIZILCIK

Kızılcıkgillerden, yaprak açmadan çiçeklenen iri gövdeli bir ağaç (Cornus mas). Bu ağacın güzün olgunlaşan, kırmızı, tek çekirdekli, reçeli ve şerbeti yapılan, buruk bir tadı olan yemişi.

KESİLMEĞ

Kalmamak, vazgeçmemek: Kesilip gelip giden, seni kimden sorayım.

KAYKINSI

Arkaya doğru eğik, eğri.

KOKCEVİZ

Kabuklu ceviz.

KÜSÜŞMEK

Birbirine küsmek, karşılıklı darılmak.

KÖRÇEPİÇ

Körebe oyunu.

KEMİRİCİ

Kemirme özelliği olan.

KAÇIŞMAK

Hep birden kaçıp çeşitli yönlere dağılmak.

KÖPÜRGEN

Gerekli gereksiz, hızlı, aralıksız ve bıktırıcı biçimde konuşan.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük