K ile başlayan 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "k" olan, 7 harfli toplam 2928 adet kelime bulunmaktadır. k harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu k harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde k harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KADINGA

Yenge.

KOÇAKER

Cömert, kahraman kimse.

KASLIDU

Kasılarak, kendini sıkarak.

KAHPECE

Kahpe gibi, kahpeye yaraşır. (kahpe'ce) Kahpe gibi, kahpeye yaraşır bir biçimde.

KARALOH

Siyahlık.

KOCATAŞ

Büyük taş. Ağrı ilinde, Cumaçay bucağına bağlı bir yer.

KÜRÜŞLÜ

Şişman, tombul, tıknaz. Zengin, malı, parası çok olan. Semiz, toplu, şişman.

KORKOTA

İri öğütülmüş mısır unundan yapılan bir çeşit yemek. İri öğütülmüş mısır unu. Mısır kırması, mısır kırmasından yapılan çorba.

KIZILSI

Kızılımsı, kızıla çalar.

KÖFTERE

Tarla ve bahçeye su salmak için büyük arka açılan delik. Bağlardaki ufak keçi yolları. Bağ evlekleri arasından su akıtmak amacıyla açılan geniş ark.

KOSALAK

Gururlu, çalımlı (kimse).

KURUTUŞ

Kurutma işi.

KIRITMA

Kırıtmak işi, cilve, işve.

KABUSKA

Etli lahana yemeği.

KAZACIK

Marangoz araçları yapılan sert kereste.

KAKACAK

Kolan dokumasında kullanılan yassı tahtadan bir araç.

KALOTİP

Yarı saydam durumdaki kâğıt üzerinde fotoğraf negatifleri elde etme yöntemi.

KADAMAK

Ölmek, gebermek. Teyellemek, iri iri dikmek. Sıkıştırmak, bağlamak. İki şeyi birbirine çivi ile iliştirmek. Hayvanı bir yere kısa ve sıkı bağlamak. Gövdeyi bir yönden öbür yöne çevirememek, tutulmak. İri iri, kaba dikmek.

KOÇBOĞA

Güçlü, kuvvetli kimse.

KÜTİKÜL

Yaprakların her iki yüzünde bulunan ve suyu sızdırmadığı için bitkinin kurumasına engel olan ince zar. Kabukluların ve böceklerin örteneğinin koruyucu, kitinli katmanı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük