K ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "k" olan, 3 harfli toplam 133 adet kelime bulunmaktadır. k harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu k harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde k harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KAN

Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı. Soy.

KOA

Havai'de yetişen, kerestesi açık kahverenginde, güzel göründüğü için genellikle gitar kasalarında ve kaplama olarak kullanılan, tonu sıcak ve dengeli karakterde orta ağırlıkta bir ağaç.

KÖŞ

Manda. Kesici araçları bilemeye yarayan bir çeşit taş, bileği taşı. Ocak kenarında oturulan yer, köşe.

KIH

Koyun, keçi gübresi. İnsan dışkısı, pislik.

KOÇ

Damızlık erkek koyun. Zodyak üzerinde Balık ile Boğa arasında bulunan takımyıldızın adı, Hamel. Çalıştırıcı. Sağlıklı, gürbüz genç erkek. Kişilerin liderlik veya yöneticilik özelliklerini, becerilerini geliştirmeye yönelik, belli bir amacı hedefleyerek daha etkili sonuçlara ulaşmasını sağlamak için çalışan kimse.

KEY

İri saman. Ufak dağlar, kayalar. Kenar, yan. Çok, pek, gayet, pek çok. İyi, iyice, hakkıyle. Uygun, muvafık, münasip, lâyık, doğru, yerinde. Büyük, muhteşem. İran'da efsanevi Keyyaniler Hanedanı'nın padişahlarına verilen unvan.

KUD

Uç : Boncukları mendilin kuduna düşladım. Köpek kovalama ünlem. Köşe, uç (dört köşeli mendil sergi ve benzerleri türü eşyaların köşeleri için kullanılır).

KAM

Şaman.

KÜF

Ekmek, peynir vb. organik maddelerin üzerinde, nem ve ısının etkisiyle oluşan, çoğu yeşil renkli mantar. Pas.

KAR

Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne beyaz ve hafif billurlar biçiminde donarak düşen su buharı.

KIL

Bazı hayvanların derisinde, insan vücudunun belli yerlerinde çıkan, üst deri ürünü olan ipliksi uzantı. Keçi tüyü. Huysuz, geçimsiz (kimse). Bitkilerde görülen, genellikle silindirimsi, içi boş, çok ince uzantı. Keçi tüyünden yapılmış veya dokunmuş olan.

KÜŞ

Mısır.

KAY

Yağmur, yaz yağmuru. Kusma.

KIZ

Dişi çocuk. Üzerinde kadın resmi bulunan iskambil kâğıdı. Dişi cinsten birine daha yaşlı biri tarafından kullanılan bir seslenme sözü.

KAC

Çelik parçası vurulduğunda ateş çıkaran sert taş, çakmaktaşı. Topraktan sıyrılarak dışarı çıkmış şerit biçiminde uzanan taş çıkıntıları. Kaç?. Kaç (bk. kaç). Tadı buruk ve nahoş, ekşimsi.

KOF

Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan. Güçsüz, dermansız. Boş, değersiz, bilgisiz, yetkisiz (kimse).

KÜT

Kısa ve kalınca. Keskin olmayan. Tahta ve benzerleri katı şeylere vurulduğunda çıkan ses. Smaç. Kötürüm, sakat. Kuluçka tavuğun altındaki bozulmuş yumurta. Kesme özelliği, sivriliği kaybolmuş kesici araç. Tandıra pişirilmek için yapıştırılan hamurdan düşen parçalar. Kısa, yuvarlak (burun için). Kepçe vb, eşyaların asıldığı yuvarlak ağaç çivi. Pulluk, saban. Çekirdekli pamuk. Eli ayağı tutmayan, inmeli kişi. İnmeli; çolak; kötürüm; sakat. Uyuşuk, karmaşık, körelmiş.

KEK

Ana maddeleri yumurta, un ve şeker olan, içerisine kuru üzüm, kakao, fındık vb. konularak fırında pişirilen tatlı çörek. Aptal, bön, kolay aldatılabilen (kimse).

KİV

Kız anlamında ünlem.

KUT

Devlet idaresinde güç, yaratıcılık ve yetki bakımından sahip olunan üstün güç. Mutluluk. İlahi bir kaynaktan gelen rahmet, bereket.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük