K ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "k" olan, 16 harfli toplam 76 adet kelime bulunmaktadır. k harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu k harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde k harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KAPİTULASİYONLAR

Osmanlı hükümdarlarının, kendi ülkeleri içinde yabancılara tanıdıkları özel haklar ve ayrıcalıklar.

KARMAŞIKLAŞTIRMA

Karmaşıklaştırmak işi.

KUTLUBEYTABAKLAR

Bartın şehrinde, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

KISKANDIRABİLMEK

Kıskandırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

KRİSTALLENDİRMEK

Kristal duruma getirmek.

KANGRENLEŞTİRMEK

Kangren durumunun ortaya çıkmasına sebep olmak.

KÜRESELLEŞTİRMEK

Küreselleşme işini yaptırmak.

KILIÇKUYRUKLULAR

Eklem bacaklılar (Arthropoda ) şubesinden, denizlerde yaşayan, telsonları kılıç gibi uzun ve sivri bir kuyruk dikeni biçiminde olan bir sınıf.

KÜRESELLEŞEBİLME

Küreselleşebilmek işi.

KAYDETTİREBİLMEK

Kaydettirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

KLOROFENİLALANİN

Merkezi sinir sistemi ve periferdeki hücrelerde triptofan hidroksilaz enzimini baskılayarak üretimini azaltıp dokudaki konsantrasyonunu düşüren ilaç.

KARABUĞDAYGİLLER

Taçsız iki çeneklilerden, ravent, kuzukulağı, kurtpençesi, çobandeğneği ve karabuğday gibi sapları boğumlu, çiçekleri başak veya salkım durumunda bazı türleri hekimlikte kullanılan bitkileri içinde toplayan bir familya.

KARBOKSİPEPTİDAZ

Ekzopeptidaz.

KRİYOKOAGÜLASYON

Gözdeki kanamalarda göz fundusuna proplarla soğuk uygulanması.

KROLLDAĞLAYICISI

Tiyanyuma uygulanan, % 1.2 hidroflorik asitli çözelti.

KADIOĞLUÇİFTLİĞİ

Kahramanmaraş ili, Türkoğlu ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

KEMİKDİLLİGİLLER

(Osteoglossidae), bantang (heterotis niloticus) iyi bilinen türleridir.

KORKUNÇLAŞTIRMAK

Korkunç bir duruma getirmek.

KURALSIZLAŞTIRMA

Belirli bir iş alanı ya da kesimde piyasa sapmasına yol açan düzenlemelerin kısmen ya da tamamen kaldırılması durumu. karşılığı piyasa başarısızlığı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük