K ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "k" olan, 14 harfli toplam 313 adet kelime bulunmaktadır. k harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu k harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde k harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KURUMSALLAŞMAK

Kurumsal duruma gelmek. Örgütlü duruma gelmek. Süreklilik kazanmak.

KORYOALLANTOİS

Koryon ve allantoisin birleşmesinden oluşan, mezodermle ilişkili damarlar aracılığıyla gaz değişimini sağlayan ekstraembriyonik yapı, allantokoryon. Bu yapı kuş ve sürüngenlerde yumurta kabuğuyla bitişiktir. Memelilerde ise bu yapı plasentayı oluşturur.

KARAMUSTAFALAR

Kütahya ilinde, Şaphane ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

KARGIBAYRAMLAR

Bolu ili, Dörtdivan belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

KARBÜRLEŞTİRME

Çelik imalatında olduğu gibi karbonun eritilmiş metallerde çözündürülmesi işlemi.

KAROTENOYİDLER

Bitkilerde ve bazı hayvan dokularında görülen karoten v.b. gibi yağda eriyen pigmentler.

KABADAYILAŞMAK

Kabadayı gibi davranmak, kabadayılık etmek.

KOLESTEROLOZİS

Dokularda, anormal miktarda kolesterol brikimi, kolesterozis.

KAYADİBİKAVLAK

Bartın şehrinde, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

KALORİFERCİLİK

Kalorifercinin yaptığı iş.

KAVRAYIŞSIZLIK

Kavrayışsız olma durumu.

KOMPLEKSİMETRİ

Az ayrışan bir çözünür kompleks oluşturan bir maddenin titrasyonu veya bu maddeyle titrasyon.

KARINDAŞLAŞMAK

Birbirini kardeş edinmek.

KÜÇÜKABDİUŞAĞI

Kırşehir ilinde, Kösefakılı bucağına bağlı bir bölge.

KİBARLAŞTIRMAK

Kibarlaşma işini yaptırmak.

KARAMELİZASYON

Karamelleşme.

KORYOEPİTELYOM

Koryokarsinom.

KATMERLEŞTİRME

Katmerleştirmek işi.

KARAAĞAÇGİLLER

İki çeneklilerden, yaprakları dişli, çiçekleri demet durumunda ve meyveleri kapçık meyve olan, karaağaç, çitlembik ve benzerleri cinsleri içine alan bitki familyası. Yaprakları almaşlı dizilişli, çiçekleri er dişi ya da tek eşeyli, çiçek örtü yaprakları 4-8 parçalı, ovaryum üst durumlu, kanatlı fındık ya da eriksi meyveleri olan, ülkemizde 3 cins ve 8 türle temsil edilen, çok yıllık, çalı ya da ağaç formundaki bitkiler.

KURTLUSARIMAZI

Hatay ilinde, Kırıkhan ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük