K ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "k" olan, 14 harfli toplam 313 adet kelime bulunmaktadır. k harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu k harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde k harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KURUMLAŞTIRMAK

Kurum durumuna getirmek.

KIPIRDATABİLME

Kıpırdatabilmek işi.

KOMPLEKSSİZLİK

Komplekssiz olma durumu.

KARAMELİZASYON

Karamelleşme.

KIYMETİHARBİYE

Geçerlilik, değer, önem.

KORYOEPİTELYOM

Koryokarsinom.

KIŞKIRTABİLMEK

Kışkırtma imkânı veya olasılığı bulunmak.

KIRTIPİLLEŞMEK

Kırtıpil durumunda olmak.

KOŞUTLAŞTIRMAK

Birine koşut duruma getirmek, paralelleştirmek.

KAROTENOYİDLER

Bitkilerde ve bazı hayvan dokularında görülen karoten v.b. gibi yağda eriyen pigmentler.

KARŞILAŞTIRMAK

Karşılaştırma işini yaptırmak. Kişi ve nesnelerin benzer veya ayrı yanlarını incelemek için kıyaslamak, mukayese etmek. Dikişte giysinin bir yanına yapılmış olan işlemi, eşitlik sağlamak amacıyla öbür yanında uygulamak.

KOLESTEROLOZİS

Dokularda, anormal miktarda kolesterol brikimi, kolesterozis.

KUŞKULANDIRMAK

Kuşkuya düşürmek, kuşkulanmasına yol açmak, şüphelendirmek.

KOLEKTİFLEŞMEK

Kolektif duruma gelmek.

KÜÇÜKKARAKARLI

Tekirdağ ili, Hayrabolu ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

KORYOALLANTOİK

Koryoallantoise ait olan.

KARAKTERSİZLİK

Güvenilir karakteri olmama durumu.

KONJUNKTİVALİS

Konjunktivayla örtülü.

KIRIKKALELİLİK

Kırıkkaleli olma durumu.

KONUŞLANDIRMAK

Savaş araç ve gereçlerini stratejik bir bölgede yerleştirmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük