KIZILCIKGİLLER Nedir?

KIZILCIKGİLLER kelimesi ilk harfi K ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında k sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi ı , üçüncü harfi z , dördüncü harfi ı , beşinci harfi l , altıncı harfi c , yedinci harfi ı , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi g , onuncu harfi i , onbirinci harfi l , onikinci harfi l , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi r şeklindedir. Başı k sonu r olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KIZILCIKGİLLER anlamı

İki çeneklilerden, çoğu iri gövdeli, yaklaşık on cinste toplanan yüz kadar türü olan bir bitki familyası. Yaprakları karşılıklı ya da almaşlı, çanak ve taç yaprakları 4-5'li ya da bazen taç yaprakları olmayan, ovaryum alt durumlu, genellikle eriksi tip meyveleri olan, ülkemizde bir cins ve iki türle temsil edilen, ağaç, çalı ya da yarı çalımsı bitkiler.

KIZILCIKGİLLER hakkında bilgiler

KIZILCIKGİLLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük