KIV ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "kıv" olan, toplam 143 adet kelime bulunmaktadır. kıv ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu kıv ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde kıv olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

KIVIRCIKLAŞTIRMAK

16 harfli kelimeler

KIVILMIKNATISLIK, KIVIRCIKLAŞTIRMA

15 harfli kelimeler

KIVILDEVİMBİLİM, KIVILDİNİMBİLİM

14 harfli kelimeler

KIVAMLAŞTIRICI, KIVAMLAŞTIRMAK, KIVILCIMLANMAK, KIVIRCIKLAŞMAK, KIVRIMKILSILAR

13 harfli kelimeler

KIVAMLAŞTIRMA, KIVILCIMLANMA, KIVILKESİLGEN, KIVILLANDIRMA, KIVIRCIKLAŞMA, KIVRILABİLMEK, KIVRILIVERMEK

12 harfli kelimeler

KIVANÇLANMAK, KIVRAKLAŞMAK, KIVRANDIRMAK, KIVRIMLANMAK, KIVIRABİLMEK, KIVLANDIRMAK, KIVRIKTIRMAK, KIVRILABİLME, KIVRILIVERME, KIVRIMLIHALI, KIVRIMSIZLIK, KIVRIMSIZTEL

11 harfli kelimeler

KIVAMLANMAK, KIVANÇLANMA, KIVILCIMSIZ, KIVRAKLAŞMA, KIVRANDIRMA, KIVRIMLANMA, KIVAMSIZLIK, KIVANDIRMAK, KIVAŞİORKOR, KIVIKTIRMAK, KIVILDAŞMAK, KIVIRABİLME, KIVRIMLILIK, KIVŞIRILMAK

10 harfli kelimeler

KIVAMLANMA, KIVAMLILIK, KIVANDIRMA, KIVANIŞMAK, KIVAŞDAMAK, KIVILCIMLI, KIVILDAMAK, KIVILKESİM, KIVILKİMYA, KIVINDIRIK, KIVIŞDAMAK, KIVRALTMAK, KIVRANIKLI, KIVRIŞAYIK

9 harfli kelimeler

KIVIRTMAK, KIVRAKLIK, KIVRANMAK, KIVRATMAK, KIVRIKLIK, KIVRILMAK, KIVAMLICA, KIVGAŞMAK, KIVLANMAK, KIVRAMBAÇ, KIVRAŞMAK, KIVRIKDAL, KIVRIMSIZ, KIVRIŞMAK

8 harfli kelimeler

KIVAMSIZ, KIVANÇLI, KIVANMAK, KIVILCIM, KIVIRCIK, KIVIRMAK, KIVIRTMA, KIVRACIK, KIVRAKÇA, KIVRAMAK, KIVRANIŞ, KIVRANMA, KIVRANTI, KIVRATMA, KIVRILIŞ, KIVRILMA, KIVRIMLI, KIVRINTI, KIVANÇER, KIVILCIK, KIVILLIK, KIVIRCAK, KIVIRDIM, KIVIRLIK, KIVIRSIK, KIVIRŞAK, KIVIRŞIK, KIVIŞKAN, KIVIŞMAK, KIVITMAK, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

KIVAMLI, KIVANIŞ, KIVANMA, KIVIRIŞ, KIVIRMA, KIVRAMA, KIVGIDI, KIVICIK, KIVILUÇ, KIVIŞIK

6 harfli kelimeler

KIVANÇ, KIVRAK, KIVRIK, KIVRIM, KIVCAK, KIVIRÇ, KIVMAK, KIVRAH, KIVRIŞ, KIVRIZ, KIVŞAK

5 harfli kelimeler

KIVAM, KIVAN, KIVCI, KIVIÇ, KIVIK, KIVIL, KIVIŞ, KIVKI

3 harfli kelimeler

KIV

Bazı kelimelerin anlamları

KIV

Yazgı, baht. Sürek avında av hayvanlarını inlerinden çıkarmak için avcıların çıkardığı ses, kuru gürültü, bağırtı. Bir iş ya da ürünün olgunlaşma zamanı. Fırsat : O bir kıvdı elden çıkdı. Kıvılcım. Fırsat, koz. Tez, ivedi. Devlet, ikbal.

KIVILLANDIRMA

Artı, eksi yükler sağlayarak kıvıl alanlar yaratma.

KIVIRCIKLAŞMAK

Kıvırcık duruma gelmek.

KIVAMLAŞTIRMA

Kıvamlaştırmak işi.

KIVAMLAŞTIRICI

Sıvı bir maddeyi kıvamına getirmeyi sağlayan alet.

KIVILCIMLANMAK

Kıvılcım saçarak yanmak, kıvılcımlı duruma gelmek.

KIVILKESİLGEN

Çözgen içinde yükünlerine tümüyle ayrılan özdek.

KIVILMIKNATISLIK

Kıvıl akımların yarattığı mıknatıslık alanları.

KIVILDEVİMBİLİM

Devinen kıvıl yükleri ve yarattıkları olayları inceleyen fizik dalı.

KIVIRCIKLAŞMA

Kıvırcıklaşmak işi.

KIVIRCIKLAŞTIRMAK

Kıvırcıklaşma işini yaptırmak.

KIVRIMKILSILAR

Sınıflamadaki yerleri kesinlikle belirlenmeyen, kandan başka vücudun hemen bütün dokularına yerleşerek, frengi, piyan, tepkili humma, çamur humması gibi önemli hastalıkların ortaya çıkmasına yol açan ve ince uzun bir burguyu andıran minik canlılar takımı.

KIVILCIMLANMA

Kıvılcımlanmak işi.

KIVILDİNİMBİLİM

Devinmeyen kıvıl yük dağılımlarını ve yarattıkları olayları inceleyen fizik dalı.

KIVIRCIKLAŞTIRMA

Kıvırcıklaştırmak işi.

KIVAMLAŞTIRMAK

Bir maddeyi sıvıdan ayırarak kıvamlı duruma getirmek.

  -   -   -  

Anlamında KIV bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KIV geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BARATA

Bilim doktorları ile kardinallerin giydikleri dört köşe külah veya başlık. Osmanlı sarayında genellikle bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık.

AKSAK

Aksayan, hafifçe topallayan. İyi gitmeyen, iyi işlemeyen. Türk müziğinde kıvrak bir usul. Eski Yunan ve Latin şiir ölçüsünde, sondan bir önceki hecesi kısa olacak yerde uzun olan dize.

AKREP

Akreplerden, sıcak ve nemli yerlerde yaşayan, kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehirli iğnesi olan bir tür böcek, kuyruklu (Scorpio). Zodyak üzerinde Terazi ile Yay arasında yer alan takımyıldızın adı. Saatin iki ibresinden küçüğü.

ALEV

Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısı, yalım, yalaz, alaz, şule. Kıvılcım. Aşk ateşi. Sıcaklık. Mızrak uçlarına takılan küçük bayrak, flama.

ATARAKSİYA

Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılmayan ruh dinginliği, acıya olduğu kadar kıvanca karşı da ilgisizlik.

BURMA

Burmak işi. Burularak yapılmış altın bilezik. Burulmuş, burularak yapılmış, kıvrılmış. Eğrilmek için bükülmüş yün. Musluk. Yaşken burularak kurutulan ot. Kuru incir. Hadım etme, iğdiş etme. Sarığıburma.

ASTRAGAN

Karakul kuzusunun kıvırcık ve parlak postu. Bu posttan yapılan.

BASKI

Bir eserin basılış biçimi veya durumu. Bası sayısı. Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu. Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı. Bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres. Top oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu, pres. Bir eserin tekrarlanarak yapılmış olan baskı işlemlerinden her biri, edisyon. Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm.

BASTIRMAK

Basma işini yaptırmak. Gidermek. Zararlı bir olayı önlemek. Hemen söylemek. Baskı yapmak, üzerine iyice düşmek. Durdurmak. Üstünlüğünü göstermek. Bir kumaşın kenarını kıvırıp dikmek. Birdenbire gerçekleşmek ve pek çok etki göstermek. Kümes hayvanlarını kuluçkaya yatırmak. Ansızın birinin yanına gitmek.

BUKLELİ

Kıvrım kıvrım olan (saç).

BOYNUZ

Bazı hayvanların başında bulunan, tırnaksı bir maddeden, uzun, kıvrık veya çatallı korunma organı. Bu organdan yapılmış. Kurşun borudan kol alma işleminde kullanılan demirden yapılmış alet.

AĞIRLAMA

Ağırlamak işi, ikram, izaz. Gelin veya güveyi karşılanırken çalınan kıvrak bir hava.

BAKTERİ

Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimli olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücreli canlı.

BÜKLÜM

Kıvrım. Dönemeç, viraj.

ACELECİ

Tez iş gören, çabuk davranan, canı tez, farfara, fırtına gibi, içi tez, ivecen, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı, telaşlı, acul.

BONE

Düz veya kıvrımlı her çeşit yumuşak kumaş vb. maddeden yapılmış olan başlık.

BİGUDİ

Kadınların saçlarını kıvırmak için kullandıkları, metal, sünger veya plastikten, boru biçiminde küçük araç, sarmaç.

BUMERANG

Kıvrık bir sopaya benzeyen ve fırlatıldığında geri dönen, ağaçtan yapılma bir av aracı.

BUKLE

Küçük lüle durumunda, kıvrımlı saç.

BUKLESİZ

Kıvrımları olmayan (saç).