KIRAATHANECİLİK Nedir?

KIRAATHANECİLİK kelimesi ilk harfi K ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında k sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi ı , üçüncü harfi r , dördüncü harfi a , beşinci harfi a , altıncı harfi t , yedinci harfi h , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi n , onuncu harfi e , onbirinci harfi c , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı k sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KIRAATHANECİLİK anlamı

Kıraathanecinin yaptığı iş.

KIRAATHANECİLİK hakkında bilgiler

KIRAATHANECİLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük