Sonu KILAĞI ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "kılağı" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu kılağı ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında kılağı olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde kılağı olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KILAĞI

Taş üzerinde bilenen bir kesici aracın keskin yüzüne yapışan ve aracın iyi kesebilmesi için, yağlanmış yumuşak taşla kaldırılması gereken çok ince çelik parçaları, zağ.

  -   -   -  

Anlamında KILAĞI bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KILAĞI geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BİLEMEK

Kesici aletlerin ağzını çark, zımpara, eğe, bileği taşı vb.nde keskinleştirmek, keskin duruma getirmek, kılağılamak, zağlamak. Güçlendirmek, etkisini artırmak.

ZAĞLI

Kılağılı.

ZAĞSIZ

Kılağısız.

KILAĞILAMA

Kılağılamak işi, zağlama.

ZAĞCI

Kılağı yapan kimse.

KILAĞISIZ

Kılağılanmamış, keskin olmayan, zağsız.

BİLEYTAŞI

Araçların kesici ağızlarını bilemek ve kılağılarını düşürmek için kullanılan doğal ya da yapay taş.

KILAĞILI

Kılağılanmış, keskin duruma getirilmiş olan, zağlı.

ZAĞ

Kılağı. Güç, kuvvet: Zağlı bir hayvan. Oğlumun hastalığı zağımı kırdı. Hız, tav, şiddet: At zağından çatlayacaktı. Ateşin zağı kesildi, geçti. Sertlik, peklik. Gürbüzlük, semiz olma durumu. Mutlu. Güçsüz, verimsiz (toprak için). Büyüklenme, kurum, kibir. Çok keskin (bıçak, kılıç gibi kesici araçlar için). Zaman, sıra: Artık işin zağı geldi. Ana kuşun yavruları için gagasıyla taşıdığı yem. Piliç. Bir yaşında kara karga. Köpek yavrusu. Karga. Yayın ucuna sarılan deri.

ZAĞCILIK

Kılağı yapma işi.

BİLEVLEMEK

Bilemek. Eski türkçe bilemek (kılağılamak fiiline örnekseme ile): bilemek, bk. ayrıca gılevlemek.

ZAĞLAMA

Kılağılama.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük