Sonu KI ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "" olan, toplam 238 adet kelime bulunmaktadır. Sonu kı ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında kı olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde kı olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

BİÇİNÇİZILKI, DEĞİRMENARKI

11 harfli kelimeler

ALAMANÇARKI, ANBERİNARKI, HÜSEYİNFAKI, MASTARBASKI, YÜKSEKBASKI

10 harfli kelimeler

DERİNBASKI, DURSUNFAKI, EVLİYAFAKI, HİMMETFAKI, KANCIKŞAKI, KAVAKBIÇKI, NUSRATFAKI, TOHUMHAKKI

9 harfli kelimeler

AHLETGAKI, ALTIÇATKI, BARAKFAKI, ERKEKŞAKI, ESKİBIÇKI, HABİPFAKI, HASANFAKI, İLYASFAKI, İPEKBASKI, KAPIHAKKI, KECİKARKI, KOZANSIKI, LEKEBASKI, OYMABASKI, YANDAĞIKI

8 harfli kelimeler

KURUSIKI, ADAMFAKI, ALTÇARKI, ARAKATKI, BALIFAKI, BEŞÇATKI, DÜZBASKI, ENİSALKI, GOCAATKI, KARAÇIKI, KILDIRKI, KURUBAKI, MUŞAMAKI, ÖMERFAKI, ÖYÜTARKI, PIRZAVKI, SÜTHAKKI, TAŞBASKI, TEKBASKI, YANBASKI

7 harfli kelimeler

ÇATIŞKI, SIMSIKI, ALAFAKI, ALIFAKI, ALİFAKI, ALTTAKI, BAKBAKI, BALIMKI, BAŞANKI, BAŞFAKI, BAYAHKI, BAZRAKI, BIRALKI, BIRIŞKI, BURDAKI, CAKCAKI, CARLAKI, CILLAKI, ÇAKÇAKI, ÇILINKI, ÇIMIŞKI, ÇITILKI, ÇITIMKI, ÇITIRKI, DAMASKI, DIBIŞKI, DIRITKI, DOLANKI, ENSALKI, FAKFAKI, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ALIŞKI, RAZAKI, AKIŞKI, BAYAKI, BIDIKI, BIRAKI, BİDIKI, IMIRKI, ISTIKI, KARIKI, KIYAKI, OHARKI, PRANKI, TABIKI, TINIKI

5 harfli kelimeler

BALKI, BASKI, BATKI, BIÇKI, ÇALKI, ÇATKI, DIŞKI, FIŞKI, KATKI, KAVKI, KIRKI, KISKI, SAPKI, ŞARKI, TIPKI, YANKI, YILKI, ARAKI, BAYKI, BIŞKI, BİŞKI, CILKI, CIMKI, CINKI, CIPKI, CIŞKI, ÇARKI, ÇAVKI, ÇILKI, ÇIMKI, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

AÇKI, ASKI, ATKI, BAKI, ÇAKI, ÇIKI, IŞKI, RAKI, SIKI, TAKI, YAKI, YIKI, AKKI, ARKI, AŞKI, AVKI, BOKI, DAKI, DIKI, EŞKI, FAKI, FIKI, GIKI, IÇKI, ILKI, IRKI, KAKI, KIKI, LIKI, NAKI, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

AKI

2 harfli kelimeler

KI

Bazı kelimelerin anlamları

KI

Kız anlamında ünlem.

ANBERİNARKI

Osmaniye şehri, Kadirli ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

HÜSEYİNFAKI

Çanakkale ilinde, Ayvacık belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

TOHUMHAKKI

Kalıt, miras.

DERİNBASKI

(Resim) Oymabaskıda, mürekkebin kazınan çukur yerden alınması tekniğine dayanan baskı türü.

HİMMETFAKI

Sivas ili, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

NUSRATFAKI

Tekirdağ ili, İnecik bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

BİÇİNÇİZILKI

Mart ayında göğeren bir çeşit ufacık bitki.

MASTARBASKI

(Resim) Erkek mastarın yüzeyini mürekkepleyerek yapılan baskı. a. bk. yüksekbaskı, linolyum, patates baskı, ağaçbaskı.

YÜKSEKBASKI

(Resim) Ağaçbaskı, linolyum gibi, yalnız basılacak bölümleri bırakılıp öbür yerleri çıkarılmış plaklarla yapılan baskı çeşidi. a. bk. derinbaskı, düzbaskı, linoloyma, ağaçbaskı.

KAVAKBIÇKI

Düzce şehrinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

EVLİYAFAKI

Ankara kenti, Haymana ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ALAMANÇARKI

Demirden yapılan değirmen çarkı. (Köprü Şarkikaraağaç Isparta).

DEĞİRMENARKI

Van şehrinde, Erçek nahiyesine bağlı bir yer.

DURSUNFAKI

Bolu şehrinde, Gerede ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

KANCIKŞAKI

Kirmenin iki kanadından üst orta kısmı çukur olanı. (Saçıkara İslahiye Gaziantep).

  -   -   -  

Anlamında KI bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KI geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ACIKILMA

Acıkılmak işi.

ACILAŞMAK

Tadı bozulmak, acı olmak. Konuşma sert bir durum almak, kırıcılaşmak. Dokunaklı duruma gelmek. Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek.

ACAYİP

Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı. Şaşma anlatan bir söz.

ABİYE

Gece kıyafeti.

AB

Su. Avrupa Birliği'nin kısaltılmış hali.

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.

ACEMBORUSU

Canlı kırmızı renkli çiçek açan, uzun boylu bir tür süs bitkisi (Bignonia radicams).

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

ABAŞO

Gemiyi baştan veya kıçtan halatla karaya bağlama. Altta, aşağıda bulunan, alttaki.

ABLA

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın. Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II).

ACISIZ

Tadı acı olmayan. Üzüntüsü, sıkıntısı olmayan, kedersiz. Ağrı, sızı duyulmayan.

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

ACELECİ

Tez iş gören, çabuk davranan, canı tez, farfara, fırtına gibi, içi tez, ivecen, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı, telaşlı, acul.

ACAR

Atılgan. Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. Yeni. Güneybatı Kafkasya'nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk, Acara.

ABLALIK

Abla olma durumu. Yakın ve koruyucu davranışta bulunma.

ABES

Gereksiz, yersiz, boş. Akla ve gerçeğe aykırı. Gereksiz bir biçimde.

ABANİ

Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş. Bu kumaştan yapılmış.

ACEM

Klasik Türk müziğinde mi notasına yakın bir perde. İran ülkesi. İranlı.

ACEMLEŞMEK

Kültür ve medeniyet bakımından İran halkını örnek almak veya etkisi altında kalmak.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük