Sonu KÜSKÜN ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "küskün" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu küskün ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında küskün olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde küskün olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KÜSKÜN

Küsmüş olan, gücenik, dargın, muğber. Küstüm otu. Gelişmemiş, küçük kalmış.

  -   -   -  

Anlamında KÜSKÜN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KÜSKÜN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BURUKLUK

Buruk olma durumu, kekrelik. Küskünlük, gücenmişlik.

KAŞIEĞRİ

Gücenik, küskün.

KÜSÜ

Küskünlük.

KÜSKÜNLEŞME

Küskünleşmek işi.

KAŞEĞĞİNLİĞİ

Dargınlık, küskünlük, güceniklik.

BURUK

Burulmuş olan. Alınarak küskünlük gösteren, gücenmiş (kimse). Uygun olmayan şartlar sonucu dönerek büyüyen ağacın kerestesi. Tadı kekre olan (meyve).

KÜSÜLÜ

Aralarında dargınlık, küskünlük bulunan.

GAYRİMEMNUN

Memnun olmayan, kızgın, hoşnutsuz, küskün, kırgın, sızlanan.

BURULMAK

Ekseni çevresinde döndürülmek. Sancımak, ağrımak. Alınarak küskünlük göstermek, gücenmek.

KÜSKÜNLEŞMEK

Küskün duruma gelmek.

MUĞBER

Gücenmiş, gücenik, küskün.

DARGIN

Darılmış olan, küskün. Soğuk, ilgisiz.

KAŞEĞRİSİ

Dargınlık, küskünlük, güceniklik.

GÜCENİK

Gücenmiş, kırılmış, incinmiş, küskün (kimse).

KÜSKÜNLÜK

Küskün olma durumu, küsü.

ASURLU

Hiddetli, küskün, dargın.

SOMURTMAK

Küskünlüğünü, bir şeye sıkıldığını, keyifsizliğini anlatacak biçimde yüzünü buruşturmak, surat asmak.

EKŞİMEK

Ekşi duruma gelmek. Kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anlam vermek, somurtmak. Utanmak, mahcup olmak. Mayalanmak. Bozulmak. Sırnaşmak, ısrar etmek.

KÜSÜLİ

Küskün, dargın. Küsgün; dargın.

BURCUKIRIM

Küskün, kırgın.