KÜSKÜN ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "küskün" olan, toplam 4 adet kelime bulunmaktadır. küskün ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu küskün ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde küskün olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KÜSKÜN

Küsmüş olan, gücenik, dargın, muğber. Küstüm otu. Gelişmemiş, küçük kalmış.

KÜSKÜNLEŞMEK

Küskün duruma gelmek.

KÜSKÜNLÜK

Küskün olma durumu, küsü.

KÜSKÜNLEŞME

Küskünleşmek işi.

  -   -   -  

Anlamında KÜSKÜN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KÜSKÜN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

MIRIK

Yüz, çehre. Küskün, öfkeli, yüzü asık. Sevinç, mutluluk : Bugün mırığım yok. Sevinç, mutluluk. Zayıf, cılız, hastalıklı. Topal. Sünnetçi. Kötü, sevimsiz kişi. Soysuz, aşağılık aile. Olur olmaz şeyleri beğenmeyen. Kaz, tavuk çobanı. Gol, sayı, kama. Büyüyememiş kuzu, keçi. Manda yavrusu. Sıpa. Babası at, anası eşek katır, ester. Tavşan yavrusu. Çam ağacının tohumu, kozalak. Cıvık. Cıvık çamur, bataklık. Bulanık su. Küllük, çöplük, iyi temizlenmemiş yer, ev. Pis. Buğday ve arpanın uçlarındaki kılçıklar. Harman savrulurken uçuşan saman kırıntıları, saman tozu. Yuvarlak ağaç, top ve değnekle oynanan oyun. Hayvan tırnağıyla oynanan bir çeşit çocuk oyunu. Topaç oyunu. Yassı taşlarla oynanan bir çocuk oyunu. Samanlık. Domates. Marul. Suyun dibine çöken ince kum. Surat, yüz. Kulak. Balçık çamur (Çayağzı). Samanlık. (Küplü Bilecik).

DARGIN

Darılmış olan, küskün. Soğuk, ilgisiz.

KÜSÜ

Küskünlük.

KÜSÜLİ

Küskün, dargın. Küsgün; dargın.

KAŞIEĞRİ

Gücenik, küskün.

BURULMAK

Ekseni çevresinde döndürülmek. Sancımak, ağrımak. Alınarak küskünlük göstermek, gücenmek.

KAŞEĞRİSİ

Dargınlık, küskünlük, güceniklik.

SOMURTMAK

Küskünlüğünü, bir şeye sıkıldığını, keyifsizliğini anlatacak biçimde yüzünü buruşturmak, surat asmak.

BURUK

Burulmuş olan. Alınarak küskünlük gösteren, gücenmiş (kimse). Uygun olmayan şartlar sonucu dönerek büyüyen ağacın kerestesi. Tadı kekre olan (meyve).

GÜCENİK

Gücenmiş, kırılmış, incinmiş, küskün (kimse).

ASURLU

Hiddetli, küskün, dargın.

TOŞARMAK

1.Kibirlenmek, böbürlenmek. 2.Küskün durmak.

KÜSÜLÜ

Aralarında dargınlık, küskünlük bulunan.

GAYRİMEMNUN

Memnun olmayan, kızgın, hoşnutsuz, küskün, kırgın, sızlanan.

BURUKLUK

Buruk olma durumu, kekrelik. Küskünlük, gücenmişlik.

MUĞBER

Gücenmiş, gücenik, küskün.

KAŞEĞĞİNLİĞİ

Dargınlık, küskünlük, güceniklik.

EKŞİMEK

Ekşi duruma gelmek. Kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anlam vermek, somurtmak. Utanmak, mahcup olmak. Mayalanmak. Bozulmak. Sırnaşmak, ısrar etmek.

BURCUKIRIM

Küskün, kırgın.