Sonu KÜR ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "kür" olan, toplam 30 adet kelime bulunmaktadır. Sonu kür ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında kür olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde kür olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

AŞAĞIKÜKÜR

8 harfli kelimeler

TEFEKKÜR, TEŞEKKÜR, TEZEKKÜR, PRİMİKÜR

7 harfli kelimeler

MANİKÜR, PEDİKÜR, KARAKÜR, TEŞEKÜR, TEVEKÜR

6 harfli kelimeler

MERKÜR, KERKÜR, KEŞKÜR, KEVKÜR, KÜNKÜR, ŞÖNKÜR, TEVKÜR, ZÜFKÜR

5 harfli kelimeler

ŞÜKÜR, BÜKÜR, CÜKÜR, ÇÖKÜR, ÇÜKÜR, DÖKÜR, KÖKÜR, KÜKÜR, MÜKÜR, SÜKÜR, ÜNKÜR

Bazı kelimelerin anlamları

KÜR

İyi bakım ve ilaç tedavisi. Özel tedavi yöntemi. İnatçı, hırslı (adam). İnatçı, hırslı adam. Böğürtlen. İçine girilemeyecek kadar sık orman, çalılık, fundalık yer. Bataklık. Tedavi etme, iyileştirme, şifa verme, sağaltım. İleride kullanılacak maddeleri muhafaza etmek için kurutma, kimyasal koruyucular kullanma, tütsüleme, tuzlama ve benzerleri işlemlerin yapılması. Aksi, dik başlı.

TEŞEKÜR

Arapça kökenli teşekkür: teşekkür ederim.

TEVEKÜR

Tefekkür.

KEŞKÜR

Kaynatılan bulguru kazandan boşaltmak için kullanılan ağaç kepçe. (Küplüce Gümüşhacıköy Amasya).

PRİMİKÜR

Voynuk örgütünde assubaylardan birinin sanı.

AŞAĞIKÜKÜR

İçel ilinde, Anamur ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

TEZEKKÜR

Bir sorunu konuşma. Hatırlama, hatıra getirme.

KARAKÜR

Kütahya şehrinde, Şaphane belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

KÜNKÜR

Pislik, gübre.

TEŞEKKÜR

Yapılan bir iyiliğe karşı duyulan kıvanç ve gönül borcunu anlatma. Teşekkürname.

MERKÜR

Güneş sisteminin Güneş'e en yakın olan gezegeni, Utarit.

MANİKÜR

Elin ve özellikle el tırnaklarının bakımı.

KEVKÜR

Sukabağından yapılmış kap.

TEFEKKÜR

Düşünme, düşünüş.

KERKÜR

Ağaçtan yapılmış saplı su kabı.

PEDİKÜR

Tırnakları kesip düzeltme, nasırları yumuşatma veya çıkarma gibi işlerle ilgili ayak bakımı.

  -   -   -  

Anlamında KÜR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KÜR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALTIKARDEŞ

Kuzey Kutbu yönünde, Büyükayı'nın karşısında bulunan takımyıldız, Zatülkürsi.

BATİSFER

Su üstü araçlarına çelik kablo ile bağlanmış, negatif yüzebilirliği bulunan dalış küresi.

ADAYAVRUSU

İki veya üç çifte kürekli küçük balıkçı teknesi.

BARÇA

Orta Çağda kullanılan kürekli ve yelkenli taşıma gemisi. Kalyon türünden küçük savaş gemisi.

ALAGEYİK

Geyikgillerden, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaşayan, yazın postunda ak benekler oluşan, erkeklerinin boynuzları uca doğru kürek biçiminde genişleyen bir cins geyik, sığın (Dama dama).

ANTRİKOT

Sığırın iki kürek kemiği arasından ve pirzolalık yerinden çıkartılan, kemiğinden sıyrılmış et dilimi.

AKTİNİT

Aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plütonyum, amerikyum, küriyum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı.

AYAKLIK

Bir makinede, bir araçta ayak yardımıyla dönmeyi veya hareketi sağlayan düzen, pedal. Küçük teknelerde kürekçinin oturduğu yeri destekleyen, kaplamaların iç tarafına çakılan kiriş. Kaide. Ayakçak. Ayak basacak yer.

BAKTERİ

Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimli olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücreli canlı.

BARİSFER

Ağır küre.

BEL

İşaret. İnsan bedeninde göğüsle karın, sırtla kalçalar arasında daralmış bölüm. Bardak, şişe, vazo vb.nin ortasındaki dar bölüm. Hayvanlarda omuz başı ile sağrı arası. Toprağı aktarmaya veya işlemeye yarayan, uzun saplı, ayakla basılacak yeri tahta, ucu sivri kürek veya çatal biçiminde bir tarım aracı. Dağ sırtlarında geçit veren çukur yer. Bu bölümün, sırtın altına rastlayan bölgesi. Ses şiddetiyle ilgili birim. Geminin orta bölümü. Meni.

BALON

Isıtılmış hava veya havadan daha hafif bir gazla doldurulan, atmosferde uçabilen, küre biçiminde araç. Aslı olmayan, palavra şey. Karikatürde içi sözle doldurulan yuvarlak. Karnı yuvarlak ve şişkin, boynu dar cam kap. Hava veya gazla doldurulmuş, kauçuktan yapılmış olan çocuk oyuncağı. Geriden gelen rüzgârdan yararlanmak amacıyla yatın ana direği üzerine çekilen üç köşeli, hafif yelken.

AYNA

Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilalı ve sırlı cam, gözgü, mirat. Gemilerde işaretçi erlerin kullandığı dürbün. Atların diz kapağı. İyi bir durumda, yolunda. Doğramacılık ve yapıcılıkta çerçeve içine geçirilen tahta veya taş levha. Küreğin yassı uç bölümü. Karagöz oyununda perde. Bir olayı, bir durumu yansıtan, göz önünde canlandıran olay, durum, şey. Akıntı ve anaforun birleştiği yerde oluşan su burgacı.

BEYAZTİLKİ

Tilkinin kışlık tüyünden yapılmış olan kürk.

AYYUK

Göğün en yüksek yeri. Göğün kuzey yarım küresinde bulunan bir takımyıldızın en parlak yıldızı.

ALTINTOP

Greyfurt. İki çeneklilerden, uzun dikenli ve kürecikler hâlinde çiçekleri olan bir tür kaktüs (Trollius ranunculoides).

AĞIRŞAK

Yün veya iplik eğrilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça. Teker biçiminde yassı nesne, kurs (I).

ALBÜMİN

Bitkilerin, hayvanların doku ve sıvılarında bulunan, birleşimi karbon, oksijen, azot, hidrojen ve kükürt olan, suda eriyen, beyaza yakın renkte, yapışkan özellikte bir protein.

ALABORA

Geminin yan yatması. Bir serenin yatay durumdan düşey duruma getirilmesi. Selamlamak için filika küreklerinin yukarıya kaldırılması. Balığı toplamak için dalyan ağının yukarıya alınması.

AVARA

Üzerinde döndüğü ve kendisini taşıyan milden bağımsız olarak çalışan mekanizma. Bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması. Kıyıya dayanılarak sandalın açılması için kürekçilere verilen komut.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük