KÜR ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "kür" olan, toplam 180 adet kelime bulunmaktadır. kür ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu kür ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde kür olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

KÜRESELLEŞEBİLMEK

16 harfli kelimeler

KÜRESELLEŞEBİLME, KÜRESELLEŞTİRMEK

15 harfli kelimeler

KÜRDİLİHİCAZKAR, KÜRELEYİNERİSİN, KÜRESELLEŞTİRME

14 harfli kelimeler

KÜREKAYAKLILAR

13 harfli kelimeler

KÜRESELLEŞMEK, KÜRTMÜKLEŞMEK

12 harfli kelimeler

KÜRESELLEŞME

11 harfli kelimeler

KÜRDÜĞÜŞMEK, KÜRDÜNLEMEK, KÜRTÜNCÜLÜK

10 harfli kelimeler

KÜREKÇİLİK, KÜRELENMEK, KÜRCELEMEK, KÜREBOĞAZI, KÜREKLEMEK, KÜREMLEMEK, KÜRENLEMEK, KÜREZLEMEK, KÜRKÇÜBAŞI, KÜRKÇÜYURT, KÜRTKÜPESİ, KÜRÜLENMEK, KÜRÜŞLEMEK

9 harfli kelimeler

KÜRDANLIK, KÜRELEMEK, KÜRELENME, KÜRKÇÜLÜK, KÜRDÜKMEK, KÜREKDERE, KÜRENDERE, KÜRKÇÜLER, KÜRKLEMEK, KÜRKÜKLER, KÜRSÜLMEK, KÜRTÜKMEK, KÜRTÜKÜNE

8 harfli kelimeler

KÜRELEME, KÜREYİCİ, KÜRNEMEK, KÜRTAJCI, KÜRDİMEK, KÜRDÜLLÜ, KÜREBİYE, KÜREÇAYI, KÜREKSİZ, KÜRPECİK, KÜRSÜDİŞ, KÜRSÜMEK, KÜRTÜLLÜ, KÜRTÜNCÜ, KÜRTÜNNÜ, KÜRÜMCAK, KÜRÜMEYH, KÜRÜŞMEK, KÜRÜZLÜK

7 harfli kelimeler

KÜRATÖR, KÜREKÇİ, KÜREMEK, KÜREMSİ, KÜRESEL, KÜRİYUM, KÜRNEME, KÜRÜMEK, KÜRATİF, KÜRDANİ, KÜRDEĞİ, KÜRDENK, KÜRDİĞİ, KÜRDİYE, KÜRDÜĞÜ, KÜRDÜLÜ, KÜREKEN, KÜREKKE, KÜREKLİ, KÜRELİK, KÜREMPE, KÜRENPE, KÜRKKÖY, KÜRKLAK, KÜRLEME, KÜRMEÇE, KÜRRASE, KÜRSEYH, KÜRTİĞİ, KÜRTMEÇ, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

KÜRASO, KÜRDAN, KÜREME, KÜREVİ, KÜRKAS, KÜRKÇÜ, KÜRKLÜ, KÜRTAJ, KÜRTÇE, KÜRTÜN, KÜRÜME, KÜRBEN, KÜRDEK, KÜRDÜK, KÜRDÜN, KÜREBİ, KÜRECİ, KÜREMİ, KÜRENK, KÜREPE, KÜREYİ, KÜRİGE, KÜRKÜK, KÜRKÜN, KÜRKÜT, KÜRMAN, KÜRMEZ, KÜRNEK, KÜRNÜÇ, KÜRNÜŞ, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

KÜRAR, KÜRDİ, KÜREK, KÜRİT, KÜRSÜ, KÜRAN, KÜRBE, KÜRCİ, KÜRCÜ, KÜRÇE, KÜRDE, KÜRDÜ, KÜREG, KÜREL, KÜREM, KÜREN, KÜRES, KÜRET, KÜREZ, KÜRİK, KÜRKE, KÜRSE, KÜRTE, KÜRÜÇ, KÜRÜK, KÜRÜL, KÜRÜM, KÜRÜN, KÜRÜS, KÜRÜŞ, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

KÜRE, KÜRK, KÜRA, KÜRÇ, KÜRİ, KÜRS, KÜRT, KÜRÜ

3 harfli kelimeler

KÜR

Bazı kelimelerin anlamları

KÜR

İyi bakım ve ilaç tedavisi. Özel tedavi yöntemi. İnatçı, hırslı (adam). İnatçı, hırslı adam. Böğürtlen. İçine girilemeyecek kadar sık orman, çalılık, fundalık yer. Bataklık. Tedavi etme, iyileştirme, şifa verme, sağaltım. İleride kullanılacak maddeleri muhafaza etmek için kurutma, kimyasal koruyucular kullanma, tütsüleme, tuzlama ve benzerleri işlemlerin yapılması. Aksi, dik başlı.

KÜRESELLEŞEBİLMEK

Küreselleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

KÜRELEYİNERİSİN

Fırlatıverince, atıverince.

KÜRELENMEK

Kürekle atılmak, kürekle yığılmak.

KÜRESELLEŞMEK

Dünya milletlerini ekonomi, siyaset ve iletişim bakımlarından birbirine yaklaşmaya ve bir bütün olmaya götürmek, globalleşmek.

KÜRTMÜKLEŞMEK

Güreşmek, boğuşmak.

KÜRESELLEŞME

Küreselleşmek durumu, globalleşme.

KÜRESELLEŞEBİLME

Küreselleşebilmek işi.

KÜRESELLEŞTİRMEK

Küreselleşme işini yaptırmak.

KÜRDÜNLEMEK

Çukuru doldurarak düzlemek: Yağan kar çukurları kürdünledi.

KÜREKAYAKLILAR

Balıklarda ve omurgasız öbür su hayvanlarında asalak yaşayan, ufak boylu kabuklular takımı. (Özgür türleri bulunduğu gibi, dişi sırtından geçinen erkekleri, Medine kurduna ve akciğer kelebeğine arakonakçılık edenleri de vardır.).

KÜRTÜNCÜLÜK

Semer ve palan yapma işi.

KÜREKÇİLİK

Kürek yapma ya da satma işi. Sandal vb.nde kürek çekme işi. Fırın, tren, vapur vb. yerlerde kürekle ocağa kömür atma işi.

KÜRDÜĞÜŞMEK

El şakası yapmak.

KÜRDİLİHİCAZKAR

Klasik Türk müziğinde, rast perdesinde bir makam.

KÜRESELLEŞTİRME

Küreselleştirmek işi.

  -   -   -  

Anlamında KÜR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KÜR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AĞIRŞAK

Yün veya iplik eğrilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça. Teker biçiminde yassı nesne, kurs (I).

AVARA

Üzerinde döndüğü ve kendisini taşıyan milden bağımsız olarak çalışan mekanizma. Bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması. Kıyıya dayanılarak sandalın açılması için kürekçilere verilen komut.

ALTIKARDEŞ

Kuzey Kutbu yönünde, Büyükayı'nın karşısında bulunan takımyıldız, Zatülkürsi.

BATİSFER

Su üstü araçlarına çelik kablo ile bağlanmış, negatif yüzebilirliği bulunan dalış küresi.

BARİSFER

Ağır küre.

ALBÜMİN

Bitkilerin, hayvanların doku ve sıvılarında bulunan, birleşimi karbon, oksijen, azot, hidrojen ve kükürt olan, suda eriyen, beyaza yakın renkte, yapışkan özellikte bir protein.

AKTİNİT

Aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plütonyum, amerikyum, küriyum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı.

BAKTERİ

Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimli olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücreli canlı.

BARÇA

Orta Çağda kullanılan kürekli ve yelkenli taşıma gemisi. Kalyon türünden küçük savaş gemisi.

AYAKLIK

Bir makinede, bir araçta ayak yardımıyla dönmeyi veya hareketi sağlayan düzen, pedal. Küçük teknelerde kürekçinin oturduğu yeri destekleyen, kaplamaların iç tarafına çakılan kiriş. Kaide. Ayakçak. Ayak basacak yer.

ANTRİKOT

Sığırın iki kürek kemiği arasından ve pirzolalık yerinden çıkartılan, kemiğinden sıyrılmış et dilimi.

BEL

İşaret. İnsan bedeninde göğüsle karın, sırtla kalçalar arasında daralmış bölüm. Bardak, şişe, vazo vb.nin ortasındaki dar bölüm. Hayvanlarda omuz başı ile sağrı arası. Toprağı aktarmaya veya işlemeye yarayan, uzun saplı, ayakla basılacak yeri tahta, ucu sivri kürek veya çatal biçiminde bir tarım aracı. Dağ sırtlarında geçit veren çukur yer. Bu bölümün, sırtın altına rastlayan bölgesi. Ses şiddetiyle ilgili birim. Geminin orta bölümü. Meni.

BEYAZTİLKİ

Tilkinin kışlık tüyünden yapılmış olan kürk.

ALABORA

Geminin yan yatması. Bir serenin yatay durumdan düşey duruma getirilmesi. Selamlamak için filika küreklerinin yukarıya kaldırılması. Balığı toplamak için dalyan ağının yukarıya alınması.

AYNA

Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilalı ve sırlı cam, gözgü, mirat. Gemilerde işaretçi erlerin kullandığı dürbün. Atların diz kapağı. İyi bir durumda, yolunda. Doğramacılık ve yapıcılıkta çerçeve içine geçirilen tahta veya taş levha. Küreğin yassı uç bölümü. Karagöz oyununda perde. Bir olayı, bir durumu yansıtan, göz önünde canlandıran olay, durum, şey. Akıntı ve anaforun birleştiği yerde oluşan su burgacı.

ADAYAVRUSU

İki veya üç çifte kürekli küçük balıkçı teknesi.

AYYUK

Göğün en yüksek yeri. Göğün kuzey yarım küresinde bulunan bir takımyıldızın en parlak yıldızı.

ALAGEYİK

Geyikgillerden, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaşayan, yazın postunda ak benekler oluşan, erkeklerinin boynuzları uca doğru kürek biçiminde genişleyen bir cins geyik, sığın (Dama dama).

BALON

Isıtılmış hava veya havadan daha hafif bir gazla doldurulan, atmosferde uçabilen, küre biçiminde araç. Aslı olmayan, palavra şey. Karikatürde içi sözle doldurulan yuvarlak. Karnı yuvarlak ve şişkin, boynu dar cam kap. Hava veya gazla doldurulmuş, kauçuktan yapılmış olan çocuk oyuncağı. Geriden gelen rüzgârdan yararlanmak amacıyla yatın ana direği üzerine çekilen üç köşeli, hafif yelken.

ALTINTOP

Greyfurt. İki çeneklilerden, uzun dikenli ve kürecikler hâlinde çiçekleri olan bir tür kaktüs (Trollius ranunculoides).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük