Sonu KÜFÜ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "küfü" olan, toplam 3 adet kelime bulunmaktadır. Sonu küfü ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında küfü olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde küfü olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KÜFÜ

Korkunç, kocamış.

LİMONKÜFÜ

Yeşile çalan mavi renk. Bu renkte olan.

PAMUKÇUKKÜFÜ

Ağmantarlar topluluğundan olup, bakımsız hastalarda öldürücü nitelikler kazanabilen pamukçuk etkeni ilkel bitki.

  -   -   -  

Anlamında KÜFÜ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KÜFÜ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

GAVAT

Yolsuz birleşmelere aracılık eden (kimse). Kuvvet. Arapça kökenli kavvâd: pezevenk; muhabbet tellali demek olup küfür sözü olarak kullanılır.

DÜŞ

Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya. Gerçek olmayan şey, imge. Gerçekleşmesi istenen şey, umut. Raslantı. Belli olmayan, bilinmeyen. Öğle vakti. Rüya. Cihet, yön, yol. Küfüv, aynı derecedeki, denk, eş, akran.

DÜRZÜ

Ağır hakaret ve küfür sözü.

ASŞALAK

Bir küfür.

GOVAN

Ahlâksız kişi. Boynuzlu anlamında olup küfür olarak kullanılır, kerata. Top top ve uzun boyu olan, çayırlıkta yetişen bir çeşit ot. Baltanın sap takılan deliği. Arı peteği. Arı kovanı. 70 ile 100 cm. uzunluğunda, silindir biçiminde yuvarlak olup içerisinde yoğurt dövülen kap, yayık. Kervan. Taş, toprak, ağaç gibi herhangi bir şeyin içine doğru uzanan boşluk. Opsanın övendireye geçmesini sağlayan arka kısmındaki boşluk. (Akçaşar Yalvaç Isparta). Koyunların içinden yem yedikleri ağaç oluk. (Taşpınar Aksaray Niğde).

DENKDEŞ

Küfüv, eş, benzer.

ELEGCİ

Kavgacı, küfürbaz, çingene, çin gene mizaçlı.

FALLAMAK

Küfür etmek. Azarlamak, paylamak. Kandırmak, aldatmak. Bozmak, berbat etmek. Aklını oynatmak. Falına bakmak. Büyük abdest yapmak.

HAŞO

Dinsiz; imansız yaşlı adam anlamına küfür sözü.

GOVALAMA

Tarafların kızışmasıyla küfürleşme hâlini alan atma türkü.

KÜFÜRBAZLIK

Küfürbaz olma durumu.

HABAR

Haber. Küfür. Haber, bk. habar.

GAYAR

Küfür, sövgü. Nal çivisi. Dağda kışın çobanların barınması için yapılan ev. Sövgü.

GAYARLAMAK

Küfür etmek, sövmek: Ali Mehmet'i iyice gayarladı.

SÖVGÜ

Sövmek için söylenen söz, sövme, küfür.

ETTİ

İnsana alıştırılmış koyun ya da keçi yavrusu. Küfür ve azar anlamına kullanılır: Seni gidi etti seni.

SAVURMAK

Havaya atıp dağıtmak, saçmak. Sallamak, uçurmak, dalgalandırmak. Boşuna ve çok miktarda harcamak, israf etmek. Rüzgâr, şiddetle eserek bir yeri, bir şeyi altüst etmek, havaya kaldırmak, dağıtmak. Şiddetle döndürerek sallamak, kaldırarak vurmak. Yalan, küfür vb. söylemek. Kaldırıp atmak, fırlatmak. Bir sıvının havalanmasını veya kaynayan sıvının taşmasını önlemek, soğutmak amacıyla alıp yine kendi kabına dökmek.

KALAY

Atom numarası 50, atom ağırlığı 118,7, yoğunluğu 7,29 olan, 232 °C'de eriyen, gümüş beyazlığında, kolay işlenebilen, yumuşak bir element (simgesi Sn). Aldatıcı görünüş. Sövme, küfür. Kalaylanmış bir kabın üzerindeki alaşım tabakası.

BALIKLAMAK

Balıklama tarzı suya atlamak. Yüzmek. Aptes bozmak (küfür olarak kullanılır): Ağzına balıkladığım. Şimşek çakmak.

AKBAŞLI

Papatya. İnce ve sık yapraklı, beyaz çiçekli bir yabani ot, ayvadana. Küfür olarak kullanılır. Düğün sırasında hediyeleri kız tarafına götürecek kafilede ilâhi okuyanın arkasında bulunan yaşlı kadın. Civanperçemi. Sakarya şehrinde, Kaynarca belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.