KÜFÜ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "küfü" olan, toplam 10 adet kelime bulunmaktadır. küfü ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu küfü ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde küfü olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

KÜFÜRBAZLIK, KÜFÜRLEŞMEK

10 harfli kelimeler

KÜFÜRDEMEK, KÜFÜRLEŞME

8 harfli kelimeler

KÜFÜRBAZ

7 harfli kelimeler

KÜFÜRTÜ

5 harfli kelimeler

KÜFÜR, KÜFÜK, KÜFÜN

4 harfli kelimeler

KÜFÜ

Bazı kelimelerin anlamları

KÜFÜ

Korkunç, kocamış.

KÜFÜN

Yumuşak, dayanıksız, kil gibi çabuk ufalanan taş, kireçtaşı.

KÜFÜRDEMEK

Serin serin esmek.

KÜFÜRLEŞMEK

Karşılıklı sövmek.

KÜFÜK

İçi boş, çürük: Çocuğun küfük dişlerini çektirdim. Ocağın içinde ana duvara bitişik yarım metre yükseklikte kalınca bir set: Çok üşüyorsan çık ocağın küfüğünde otur.

KÜFÜRLEŞME

Küfürleşmek işi.

KÜFÜRBAZ

Kaba sövgüleri çok kullanan, ağzı bozuk.

KÜFÜRBAZLIK

Küfürbaz olma durumu.

KÜFÜRTÜ

Hafif esen yel.

KÜFÜR

Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü. Tanrı'nın varlığı ve birliği gibi dinin temellerinden sayılan inançları inkâr etme.

  -   -   -  

Anlamında KÜFÜ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KÜFÜ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

FALLAMAK

Küfür etmek. Azarlamak, paylamak. Kandırmak, aldatmak. Bozmak, berbat etmek. Aklını oynatmak. Falına bakmak. Büyük abdest yapmak.

ASŞALAK

Bir küfür.

HABAR

Haber. Küfür. Haber, bk. habar.

KALAY

Atom numarası 50, atom ağırlığı 118,7, yoğunluğu 7,29 olan, 232 °C'de eriyen, gümüş beyazlığında, kolay işlenebilen, yumuşak bir element (simgesi Sn). Aldatıcı görünüş. Sövme, küfür. Kalaylanmış bir kabın üzerindeki alaşım tabakası.

HAŞO

Dinsiz; imansız yaşlı adam anlamına küfür sözü.

DÜŞ

Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya. Gerçek olmayan şey, imge. Gerçekleşmesi istenen şey, umut. Raslantı. Belli olmayan, bilinmeyen. Öğle vakti. Rüya. Cihet, yön, yol. Küfüv, aynı derecedeki, denk, eş, akran.

HENKÜF

Yaşça ya da mevkice denk kimse: O benim henküfüm değil, ne diye arkadan dedikodu yapıyor.

GAVAT

Yolsuz birleşmelere aracılık eden (kimse). Kuvvet. Arapça kökenli kavvâd: pezevenk; muhabbet tellali demek olup küfür sözü olarak kullanılır.

GAYAR

Küfür, sövgü. Nal çivisi. Dağda kışın çobanların barınması için yapılan ev. Sövgü.

SÖVGÜ

Sövmek için söylenen söz, sövme, küfür.

GOVAN

Ahlâksız kişi. Boynuzlu anlamında olup küfür olarak kullanılır, kerata. Top top ve uzun boyu olan, çayırlıkta yetişen bir çeşit ot. Baltanın sap takılan deliği. Arı peteği. Arı kovanı. 70 ile 100 cm. uzunluğunda, silindir biçiminde yuvarlak olup içerisinde yoğurt dövülen kap, yayık. Kervan. Taş, toprak, ağaç gibi herhangi bir şeyin içine doğru uzanan boşluk. Opsanın övendireye geçmesini sağlayan arka kısmındaki boşluk. (Akçaşar Yalvaç Isparta). Koyunların içinden yem yedikleri ağaç oluk. (Taşpınar Aksaray Niğde).

DÜRZÜ

Ağır hakaret ve küfür sözü.

SAVURMAK

Havaya atıp dağıtmak, saçmak. Sallamak, uçurmak, dalgalandırmak. Boşuna ve çok miktarda harcamak, israf etmek. Rüzgâr, şiddetle eserek bir yeri, bir şeyi altüst etmek, havaya kaldırmak, dağıtmak. Şiddetle döndürerek sallamak, kaldırarak vurmak. Yalan, küfür vb. söylemek. Kaldırıp atmak, fırlatmak. Bir sıvının havalanmasını veya kaynayan sıvının taşmasını önlemek, soğutmak amacıyla alıp yine kendi kabına dökmek.

ETTİ

İnsana alıştırılmış koyun ya da keçi yavrusu. Küfür ve azar anlamına kullanılır: Seni gidi etti seni.

GOVALAMA

Tarafların kızışmasıyla küfürleşme hâlini alan atma türkü.

ELEGCİ

Kavgacı, küfürbaz, çingene, çin gene mizaçlı.

DENKDEŞ

Küfüv, eş, benzer.

BALIKLAMAK

Balıklama tarzı suya atlamak. Yüzmek. Aptes bozmak (küfür olarak kullanılır): Ağzına balıkladığım. Şimşek çakmak.

AKBAŞLI

Papatya. İnce ve sık yapraklı, beyaz çiçekli bir yabani ot, ayvadana. Küfür olarak kullanılır. Düğün sırasında hediyeleri kız tarafına götürecek kafilede ilâhi okuyanın arkasında bulunan yaşlı kadın. Civanperçemi. Sakarya şehrinde, Kaynarca belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

GAYARLAMAK

Küfür etmek, sövmek: Ali Mehmet'i iyice gayarladı.