Sonu KÜ ile biten 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "" olan 5 harfli toplam 34 adet kelime bulundu. Sonu kü ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında kü olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde kü olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DÖKKÜ

Köylerde ocakların arkasına dökülerek kurutulan hayvan gübresi. Yakmak için ocağa dökülen hayvan gübresi ile karışık saman. Hayvanların altına serilen ot, ağaç dalı. Hayvanlara yedirilmek için toplanan ağaç yaprağı. Misafire yapılan ikram. Rüşvet.

TÜSKÜ

Duman.

TANKÜ

Modaya uygun giyinen.

DÜŞKÜ

Uğraşı.

KÜSKÜ

Taşa veya duvara delik açmak için kullanılan uzun, ağır ve bir ucu sivri demir. Taş kaldırmakta kullanılan uzun demir çubuk veya basit, ağaçtan kaldıraç. Taş kaldırmakta kullanılan uzun demir çubuk ya da ağaç, basit kaldıraç. Fırını temizlemekte ya da ateşi karıştırmakta kullanılan sırık. Duvar delmekte kullanılan sivri uçlu uzun demir. Bir çeşit balta. Kunduracıların kullandıkları bir araç, örs. Teknede kalan hamurları sıyırmaya yarayan küçük kürek. Doğum durumunda oturulan yer, doğum iskemlesi. Ağaç ya da demir sopa (havuç, çiğdem ve benzerleri çıkarmakta kullanılır). Kaldıraç. Taş sökmekte kullanılan kalın, uzun demir. Fırındaki ateşi karıştırmakta, odun itmekte kullanılan balta sapından kalın ağaç. Yapıda kullanılacak olan taşları bulundukları yerden kaldırmak amacıyla bir kaldıraç gibi kullanılan kalın ağaç sopa. (Dereyazıcı Alaca Çorum). Uzunluğu 2 m. kadar olan demir kaldıraç.

GÜTKÜ

Okurken satırları izlemekte kullanılan araç.

PÜRKÜ

Perde.

ÇÜNKÜ

Şundan dolayı, şu sebeple, zira.

KÖRKÜ

Çorum kenti, Sungurlu belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

SÖYKÜ

Otururken ya da yatarken arkaya konulan yastık vb.

DİLKÜ

Tilki.

KÜZKÜ

Ayna.

PÜSKÜ

Tütsü, duman (Mucur). Bal alma sırasında arı kovanına duman püskürtmekte kullanılan aygıt. (Kemalpaşa İzmir).

DÜNKÜ

Bugünden bir önceki günle ilgili. Acemi, yeni, toy. Yakın geçmişteki.

ÇÜLKÜ

Pamuk çorap.

BÖRKÜ

Yağmurdan, soğuktan korunmak için başa alınan, başlık, örtü, külah.

TÜLKÜ

Tilki.

SÖNKÜ

Onu.

HÜŞKÜ

Buruşmuş, çürümüş işe yaramaz durumda olan (meyve için). Paçavra.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük