Sonu KÜ ile biten 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "" olan 5 harfli toplam 34 adet kelime bulundu. Sonu kü ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında kü olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde kü olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KÜŞKÜ

Ağaç ya da demir sopa (havuç, çiğdem ve benzerleri çıkarmakta kullanılır). Kuşku, işkil.

PÜRKÜ

Perde.

GÜTKÜ

Okurken satırları izlemekte kullanılan araç.

ÇÜNKÜ

Şundan dolayı, şu sebeple, zira.

KÜMKÜ

Beli bükük, kambur. Basık burunlu.

BÜLKÜ

Havanın bunaltıcı sıcak zamanı.

KÖSKÜ

Sokak kapısının arkasına vurulan ağaç dayak. Fırının içindeki közleri ve külleri toplamak için kullanılan ucuna paçavra bağlanmış sırık. Ucu sivri ağaç, kazık. Köstebek.

TÜRKÜ

Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume.

MÜŞKÜ

Başa dolayarak kullanılan siyah ya da mor, saçaklı ipek başlık.

BÜRKÜ

Eğri. Havanın bunaltıcı sıcak zamanı. Baş örtüsü. Çarşaf, çar. Örtü, peçe. Çok sıcak ve sıkıntılı hava.

KÜZKÜ

Ayna.

GÖRKÜ

Görgülü kişi.

DİLKÜ

Tilki.

DÜŞKÜ

Uğraşı.

DÜNKÜ

Bugünden bir önceki günle ilgili. Acemi, yeni, toy. Yakın geçmişteki.

DÖKKÜ

Köylerde ocakların arkasına dökülerek kurutulan hayvan gübresi. Yakmak için ocağa dökülen hayvan gübresi ile karışık saman. Hayvanların altına serilen ot, ağaç dalı. Hayvanlara yedirilmek için toplanan ağaç yaprağı. Misafire yapılan ikram. Rüşvet.

ÇÖRKÜ

Sayı boncuğu.

TÜLKÜ

Tilki.

KÜSKÜ

Taşa veya duvara delik açmak için kullanılan uzun, ağır ve bir ucu sivri demir. Taş kaldırmakta kullanılan uzun demir çubuk veya basit, ağaçtan kaldıraç. Taş kaldırmakta kullanılan uzun demir çubuk ya da ağaç, basit kaldıraç. Fırını temizlemekte ya da ateşi karıştırmakta kullanılan sırık. Duvar delmekte kullanılan sivri uçlu uzun demir. Bir çeşit balta. Kunduracıların kullandıkları bir araç, örs. Teknede kalan hamurları sıyırmaya yarayan küçük kürek. Doğum durumunda oturulan yer, doğum iskemlesi. Ağaç ya da demir sopa (havuç, çiğdem ve benzerleri çıkarmakta kullanılır). Kaldıraç. Taş sökmekte kullanılan kalın, uzun demir. Fırındaki ateşi karıştırmakta, odun itmekte kullanılan balta sapından kalın ağaç. Yapıda kullanılacak olan taşları bulundukları yerden kaldırmak amacıyla bir kaldıraç gibi kullanılan kalın ağaç sopa. (Dereyazıcı Alaca Çorum). Uzunluğu 2 m. kadar olan demir kaldıraç.

HAŞKÜ

Budanan ağaçların yeni sürmüş filizleri.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük