KÜÇÜKDELİLLER Nedir?

KÜÇÜKDELİLLER kelimesi ilk harfi K ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında k sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi ü , üçüncü harfi ç , dördüncü harfi ü , beşinci harfi k , altıncı harfi d , yedinci harfi e , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi l , onbirinci harfi l , onikinci harfi e , onüçüncü harfi r şeklindedir. Başı k sonu r olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KÜÇÜKDELİLLER anlamı

Bursa şehri, Soğukpınar bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

KÜÇÜKDELİLLER hakkında bilgiler

KÜÇÜKDELİLLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük