KÜÇÜKAKIMÖLÇER Nedir?

KÜÇÜKAKIMÖLÇER kelimesi ilk harfi K ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında k sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi ü , üçüncü harfi ç , dördüncü harfi ü , beşinci harfi k , altıncı harfi a , yedinci harfi k , sekizinci harfi ı , dokuzuncu harfi m , onuncu harfi ö , onbirinci harfi l , onikinci harfi ç , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi r şeklindedir. Başı k sonu r olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KÜÇÜKAKIMÖLÇER anlamı

Küçük akım yeğinliğini ölçen aygıt.

KÜÇÜKAKIMÖLÇER hakkında bilgiler

KÜÇÜKAKIMÖLÇER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük