Sonu KÖZ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "köz" olan, toplam 28 adet kelime bulunmaktadır. Sonu köz ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında köz olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde köz olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

AMFİTRİKÖZ, LOFOTRİKÖZ, MONOTRİKÖZ, PERİTRİKÖZ

9 harfli kelimeler

BÜYÜKAKÖZ, KÜÇÜKAKÖZ, SEROMÜKÖZ

8 harfli kelimeler

KÖPÜRKÖZ, VERRUKÖZ, VERRÜKÖZ

7 harfli kelimeler

ATRİKÖZ, CENİKÖZ, ÇELİKÖZ, KAÇIKÖZ, KÜÇÜKÖZ, VARİKÖZ

6 harfli kelimeler

BERKÖZ, TÜRKÖZ, VİSKÖZ

5 harfli kelimeler

AKKÖZ, ALKÖZ, GÖKÖZ, MÜKÖZ, PEKÖZ, TEKÖZ, TOKÖZ

4 harfli kelimeler

AKÖZ

3 harfli kelimeler

KÖZ

Bazı kelimelerin anlamları

KÖZ

Küçük kor parçası. İyice yanıp ateş durumuna gelmiş odun ya da kömür parçası, kor. İçinde küçük küçük kor parçalan bulunan kül. Ateş. Kor, ateş koru, kızıl ateş parçası.

AMFİTRİKÖZ

Amfitrik.

KÜÇÜKAKÖZ

Tokat ilinde, İğdir nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

VERRÜKÖZ

Siğiller gösteren, siğillerle belirgin siğilli, siğil gibi.

PERİTRİKÖZ

Peritrik.

MONOTRİKÖZ

Monotrik.

KAÇIKÖZ

Uygun olmayan ortamda büyüme sonucu ağaç özünün ortadan kaçık biçimde oluşması.

SEROMÜKÖZ

Hem seröz hem de sümüksü olan.

VERRUKÖZ

Siğil benzeri, üstü siğil dolu, nasırlı, siğilli.

KÜÇÜKÖZ

Konya şehrinde, Ahırlı belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

ÇELİKÖZ

Güçlü, kuvvetli kimse.

KÖPÜRKÖZ

Korla dolu mangal. İyice yanmış ateşle dolu (ocak, mangal, soba).

LOFOTRİKÖZ

Lofotrik.

CENİKÖZ

Üvez.

ATRİKÖZ

Atrik.

BÜYÜKAKÖZ

Tokat şehrinde, İğdir nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

  -   -   -  

Anlamında KÖZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KÖZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

GOR

Kor, köz. Odun yığını. Kurum, is. Mezar. Duvar örülürken üst üste dizilen taş sırası. Sıra: Bir gor daha goy bakalım. Hayvanların boyunlarına takılan küçük yuvarlak zil. Kadınların alınlarına taktıkları bir düzine altın. Bir kimsenin cenazesini kaldırmakta kullanılacak para: Gorluk param vardır. Cehennem çukuru, mezar: cehennem gor. Ölü mezar. Kadınların alınlarına taktıkları bir dizi altın. Sıra, saf, dizi. Ateş. Kor. Odun yığını. (Yeşilköy Gelendost Isparta).

ALKOR

Kırmızı ateş, köz.

KÖZLEME

Közlemek işi. Köz üzerinde pişirilen yiyecek, özellikte ateşle pişirilen et, külbastı.

AGRANÜLOSİTOZİS

Kandaki granülosit sayısının aşırı derecede azalması veya kaybolması. Kemik iliğinde granülosit akyuvar üretiminin ve kandaki granülositlerin özellikle nötrofil lökositlerin azalması sonucu, vücudun ikincil bakteriyel enfeksiyonlara duyarlı hâle gelmesiyle birlikte müköz zarlarda, deride, sindirim ve solunum kanalında erozyon ve ülserlerle belirgin, ateşli hastalık tablosu, granülositopeni.

KÖZLEŞMEK

Köz durumuna gelmek.

KÜLBASTI

Közde veya ızgarada pişirilen kemiksiz et.

GÖZEL

Güzel. Buğday, toprak ve benzerleri şeyler elenen iri gözlü büyük kalbur. Eski türkçe közemek: güzel. Güzel, karşılığı gozel, guzel.

GERMEÇ

Bir yeri bölmek, sınırı belli etmek için yapılan tahta perde. Ağaçtan yapılan su oluğu. Çit kapısı. Çalı çırpıdan yapılan çit. Çamaşır ipi. Köz üzerinde bütün olarak kızartılmış piliç, kuş ve benzerleri hayvanlar. Su değirmeni oluklarında, kanallarda suyu kesmek, dışarı akıtmak için kullanılan tahta ya da sac kapak, sürgü. Sürekli açık ya da büyük ağız (argo). Kapı, pencere üstlerine konulan taş ya da ağaç. Ateş üzerinde tavuk, hindi ya da kuzu pişirme. (Küplüce Gümüşhacıköy Amasya).

GISGAÇ

Ateşten köz almaya yarayan alet.

BRUNNERBEZLERİ

Onikiparmak bağırsağının başlangıç kesiminde submukozada yer alan, urogastronla asit mide içeriğini nötralize eden, alkali yapıda salgı üreten tubulo-alveoler müköz bezler, glandule duodenales, onikiparmak bağırsağı bezleri. Urogastron mideden salgılanan hidroklorik asitin salınımını durdurarak ince bağırsaklarda kript epitelinin yenilenmesini sağlar.

ATRİK

Bakterilerde hiçbir flagellumun olmaması, atriköz. Bakteride kamçı bulunmaması durumu.

ALİNAZİK

Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılmış olan bir yemek türü.

ÇÖZLEMEK

Davarın karın ve bağırsak iç yağlarını ayırmak. Eti közde pişirmek.

BİLHARZİYOMA

Şistosomaların deri ve müköz zarlarda oluşturduğu tümör.

KÖZLEŞME

Közleşmek işi.

ÇO

Eşeği, hızlı yürütme ünlemi. Tepe, doruk: Çoğun başına çıkınca köy görünür. Köz.

KÖZLEMEK

Et, sebze, meyve, hamur vb.ni köz üzerinde pişirmek.

GORLAŞMAK

Alışkanlık edinmek, alışmak. Dal budak salmak, azmak. Odun ve kömür köz haline gelmek. Başkalarına zarar vermek. Toplanmak, birikmek. Çabuk ve hırsla yemek.

BÖRTLETMEK

Az haşlamak. Kabartmak, yumuşatmak. İyice kavurmak, közlemek.

AMFİTRİK

Bakterinin her iki ucunda bir veye birkaç flagellumun bulunması, amfitriköz, bipolar politrik.