KÖZ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "köz" olan, toplam 19 adet kelime bulunmaktadır. köz ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu köz ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde köz olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

KÖZKAVRANI

9 harfli kelimeler

KÖZLEŞMEK

8 harfli kelimeler

KÖZLEMEK, KÖZLEŞME, KÖZLÜĞER, KÖZMELEK

7 harfli kelimeler

KÖZLEME, KÖZLÜCE

6 harfli kelimeler

KÖZBEK, KÖZCAN, KÖZEGÜ, KÖZERE, KÖZGÜÇ, KÖZLÖV, KÖZLÜK, KÖZMEK

5 harfli kelimeler

KÖZER, KÖZÜN

3 harfli kelimeler

KÖZ

Bazı kelimelerin anlamları

KÖZ

Küçük kor parçası. İyice yanıp ateş durumuna gelmiş odun ya da kömür parçası, kor. İçinde küçük küçük kor parçalan bulunan kül. Ateş. Kor, ateş koru, kızıl ateş parçası.

KÖZEGÜ

Maşa.

KÖZMELEK

Havuzu veya göleti boşaltma deliği.

KÖZLEME

Közlemek işi. Köz üzerinde pişirilen yiyecek, özellikte ateşle pişirilen et, külbastı.

KÖZLÖV

Pınar.

KÖZERE

Tuzak olarak kullanılan kekliğin bırakıldığı yer.

KÖZLÜK

Mangal. Ateş yığını.

KÖZCAN

Samimi, içten kimse.

KÖZBEK

Kağnı okundaki ağaçları birbirine bağlayan ağaç parçası.

KÖZLEŞMEK

Köz durumuna gelmek.

KÖZGÜÇ

Yerelması.

KÖZLEMEK

Et, sebze, meyve, hamur vb.ni köz üzerinde pişirmek.

KÖZKAVRANI

Mangal.

KÖZLÜĞER

Kağnı okundaki ağaçları birbirine bağlayan ağaç parçası.

KÖZLÜCE

Tunceli şehri, Pülümür ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

KÖZLEŞME

Közleşmek işi.

  -   -   -  

Anlamında KÖZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KÖZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KORİZA

Burun müköz zarlarından aşırı derecede salgının salınması.

BİLHARZİYOMA

Şistosomaların deri ve müköz zarlarda oluşturduğu tümör.

KONJUNKTİVİTİS

Gözün en dışını ve göz kapaklarının en içini saran müköz zarların yangısı, Halk dilinde gözente. Viral, alerjik, bakteriyel, zehirler, göz kapaklarının tam olarak kapanmaması nedeniyle oluşan göz kuruluğu, vitamin yetersizliği ve epitel displazisinden kaynaklanır.

GERMEÇ

Bir yeri bölmek, sınırı belli etmek için yapılan tahta perde. Ağaçtan yapılan su oluğu. Çit kapısı. Çalı çırpıdan yapılan çit. Çamaşır ipi. Köz üzerinde bütün olarak kızartılmış piliç, kuş ve benzerleri hayvanlar. Su değirmeni oluklarında, kanallarda suyu kesmek, dışarı akıtmak için kullanılan tahta ya da sac kapak, sürgü. Sürekli açık ya da büyük ağız (argo). Kapı, pencere üstlerine konulan taş ya da ağaç. Ateş üzerinde tavuk, hindi ya da kuzu pişirme. (Küplüce Gümüşhacıköy Amasya).

ALKOR

Kırmızı ateş, köz.

KÜLBASTI

Közde veya ızgarada pişirilen kemiksiz et.

AMFİTRİK

Bakterinin her iki ucunda bir veye birkaç flagellumun bulunması, amfitriköz, bipolar politrik.

ÇO

Eşeği, hızlı yürütme ünlemi. Tepe, doruk: Çoğun başına çıkınca köy görünür. Köz.

AGRANÜLOSİTOZİS

Kandaki granülosit sayısının aşırı derecede azalması veya kaybolması. Kemik iliğinde granülosit akyuvar üretiminin ve kandaki granülositlerin özellikle nötrofil lökositlerin azalması sonucu, vücudun ikincil bakteriyel enfeksiyonlara duyarlı hâle gelmesiyle birlikte müköz zarlarda, deride, sindirim ve solunum kanalında erozyon ve ülserlerle belirgin, ateşli hastalık tablosu, granülositopeni.

ALİNAZİK

Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılmış olan bir yemek türü.

BÖRTLETMEK

Az haşlamak. Kabartmak, yumuşatmak. İyice kavurmak, közlemek.

GOR

Kor, köz. Odun yığını. Kurum, is. Mezar. Duvar örülürken üst üste dizilen taş sırası. Sıra: Bir gor daha goy bakalım. Hayvanların boyunlarına takılan küçük yuvarlak zil. Kadınların alınlarına taktıkları bir düzine altın. Bir kimsenin cenazesini kaldırmakta kullanılacak para: Gorluk param vardır. Cehennem çukuru, mezar: cehennem gor. Ölü mezar. Kadınların alınlarına taktıkları bir dizi altın. Sıra, saf, dizi. Ateş. Kor. Odun yığını. (Yeşilköy Gelendost Isparta).

BRUNNERBEZLERİ

Onikiparmak bağırsağının başlangıç kesiminde submukozada yer alan, urogastronla asit mide içeriğini nötralize eden, alkali yapıda salgı üreten tubulo-alveoler müköz bezler, glandule duodenales, onikiparmak bağırsağı bezleri. Urogastron mideden salgılanan hidroklorik asitin salınımını durdurarak ince bağırsaklarda kript epitelinin yenilenmesini sağlar.

ATRİK

Bakterilerde hiçbir flagellumun olmaması, atriköz. Bakteride kamçı bulunmaması durumu.

GORLAŞMAK

Alışkanlık edinmek, alışmak. Dal budak salmak, azmak. Odun ve kömür köz haline gelmek. Başkalarına zarar vermek. Toplanmak, birikmek. Çabuk ve hırsla yemek.

ÇÖZLEMEK

Davarın karın ve bağırsak iç yağlarını ayırmak. Eti közde pişirmek.

GÖZEL

Güzel. Buğday, toprak ve benzerleri şeyler elenen iri gözlü büyük kalbur. Eski türkçe közemek: güzel. Güzel, karşılığı gozel, guzel.

GISGAÇ

Ateşten köz almaya yarayan alet.

HÜNKARBEĞENDİ

Közlenmiş patlıcanın üzerine salçalı et konularak yapılan bir tür yemek.

KOKSİDİYOZİS

İnsanlarda koksidiyan protozoonlar olan Isospora hominis veya I. belli'nin neden olduğu, genellikle asemptomatik seyirli, çoğunlukla dışkı örneklerinin incelenmesi esnasında ortaya çıkan, seyrek olarak bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde şiddetli, sulu müköz bir ishale neden olan enfeksiyon. Sığır, koyun, tavşan, domuz, köpek, kedi gibi memelilerde koksidiyan protozoon olan Cystoisospora, Eimeria, Hepatozoon, Isospora ve Tyzzeria cinslerinin neden olduğu, özellikle genç hayvanları etkileyen, bağırsak mukozasında yıkımlanma ishal, bağırsakta kanama, zayıflama ve bazen ölümcül bir dizanteriyle seyreden hastalık, eimeriyozis.