Sonu KÖRNEK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "körnek" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. Sonu körnek ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında körnek olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde körnek olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KÖRNEK

Toplantı yeri, dernek. Karınca yuvası.

İLKÖRNEK

(Resim, Heykel, Mimarlık) Benzetisi çıkarılan özgün yapıt. Halkbilim ürün ve olaylarının saptanabilen ilk örneği ya da insanın ruhsal yapısının oluşturduğu ortak simgeler, bk. ilkörnekçilik. Bir halkbilim ürün ya da olayının kaynağı olarak ileri sürülen halkbilim ürün ya da olayı. bk. halkbilim ürünü, halkbilim olayı, değişken, değişkin, değişi, tarihsel yöntem, coğrafyasal yöntem, temel örnek.

  -   -   -  

Anlamında KÖRNEK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KÖRNEK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

İLKÖRNEKÇİLİK

İlk dinin, ilkadamın temel ilkesi uyarınca yaratmış olduğu ilkörneklerden oluştuğunu savunanların görüşü, bk. ilkadam, temel düşünce, ilkörnek. karşılığı doğalcılık, büyücülük.