KÖRAHMETHÜYÜĞÜ Nedir?

KÖRAHMETHÜYÜĞÜ kelimesi ilk harfi K ve son harfi Ü olan bir kelimedir. Başında k sonunda ü olan kelimenin birinci baş harfi k , ikinci harfi ö , üçüncü harfi r , dördüncü harfi a , beşinci harfi h , altıncı harfi m , yedinci harfi e , sekizinci harfi t , dokuzuncu harfi h , onuncu harfi ü , onbirinci harfi y , onikinci harfi ü , onüçüncü harfi ğ , ondördüncü harfi ü şeklindedir. Başı k sonu ü olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

KÖRAHMETHÜYÜĞÜ anlamı

Kilis şehri, Musabeyli belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

KÖRAHMETHÜYÜĞÜ hakkında bilgiler

KÖRAHMETHÜYÜĞÜ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük