KÖP ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "köp" olan, toplam 120 adet kelime bulunmaktadır. köp ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu köp ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde köp olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

KÖPEKMENEKŞESİ, KÖPEKOĞLUKÖPEK

12 harfli kelimeler

KÖPEKKUYRUĞU, KÖPEĞİMSİLER, KÖPEKBAKLASI, KÖPEKMANTARI, KÖPOĞLUKÖPEK, KÖPRÜMAHMUZU, KÖPÜREBİLMEK

11 harfli kelimeler

KÖPEKGİLLER, KÖPEKLENMEK, KÖPEKLEŞMEK, KÖPEKMEMESİ, KÖPRÜLENMEK, KÖPÜKLENMEK, KÖPEKCEVİZİ, KÖPEKLOLOSI, KÖPRÜKBACAK, KÖPÜREBİLME

10 harfli kelimeler

KÖPEKAYASI, KÖPEKLENİŞ, KÖPEKLENME, KÖPEKLEŞİŞ, KÖPEKLEŞME, KÖPRÜCÜLÜK, KÖPRÜLENİŞ, KÖPRÜLENME, KÖPÜKLENİŞ, KÖPÜKLENME, KÖPEKLEMEK, KÖPEKÜZÜMÜ, KÖPRÜCÜLER, KÖPRÜGÖREN, KÖPRÜHİSAR

9 harfli kelimeler

KÖPRÜBAŞI, KÖPÜLEMEK, KÖPÜRTMEK, KÖPEKOĞLU, KÖPEKDİLİ, KÖPEKGÜLÜ, KÖPRÜAĞZI, KÖPRÜALAN, KÖPRÜDERE, KÖPRÜGÖZÜ, KÖPRÜLEME, KÖPRÜÖREN, KÖPRÜÜSTÜ, KÖPRÜYAKA, KÖPRÜYANI, KÖPRÜYOLU, KÖPŞÜRMEK, KÖPTÜRMEK, KÖPÜRTKEN

8 harfli kelimeler

KÖPEKLİK, KÖPEKSİZ, KÖPRÜCÜK, KÖPRÜKÖY, KÖPÜLEME, KÖPÜRGEN, KÖPÜRMEK, KÖPÜRTME, KÖPÜRTÜŞ, KÖPBASAN, KÖPEGİZİ, KÖPİLAVI, KÖPRÜCEK, KÖPRÜÇAY, KÖPRÜLER, KÖPRÜLÜK, KÖPRÜOVA, KÖPTÜRME, KÖPÜKSÜZ, KÖPÜRCEK, KÖPÜRCÜK, KÖPÜRKÖZ, KÖPÜRMEG, KÖPÜŞKEN

7 harfli kelimeler

KÖPEKLİ, KÖPOĞLU, KÖPRÜCÜ, KÖPRÜLÜ, KÖPÜKLÜ, KÖPÜRME, KÖPÜRÜŞ, KÖPBECE, KÖPEKCİ, KÖPELEK, KÖPENEZ, KÖPERLE, KÖPMEYH, KÖPÜLER, KÖPÜMEK, KÖPÜRGE, KÖPÜRLÜ

6 harfli kelimeler

KÖPÇEK, KÖPÇÜK, KÖPENE, KÖPİYE, KÖPMEK, KÖPPİK, KÖPRÜK, KÖPTEN, KÖPÜME, KÖPÜYH

5 harfli kelimeler

KÖPRÜ, KÖPEG, KÖPEK, KÖPEN, KÖPER, KÖPLÜ, KÖPME, KÖPRİ, KÖPÜÇ, KÖPÜG, KÖPÜK, KÖPÜR, KÖPÜŞ, KÖPÜZ

4 harfli kelimeler

KÖPÜ

3 harfli kelimeler

KÖP

Bazı kelimelerin anlamları

KÖP

Kağnı arabalarının ön ve arkasına enlemesine konulmuş iki uzun ve yassı tahta. Kağnı arabaları sap taşırken ok arasına konulan parmaklıkları birbirine bağlayan parça. Çok : Bugün işim köptür, gidemeyeceğim. Ağılı ot yiyen hayvanlarda şişmeyle beliren hastalık. Küreğin, baltanın sap takılan yeri. Kağnı dingili (Çayağzı). Kağnıda çatal ağacın arkasına çakılan tahta parçası. (Alçılı Delice Ankara). Çok.

KÖPEKBAKLASI

Köpeklerin boynuna takılan dikenli demir. (Meyvebükü Güdül Ankara).

KÖPRÜMAHMUZU

(Mimarlık) Köprü ayaklarında akıntıya karşı direnci arttırmak için yapılan, taşlarla beslenmiş ve gemi burnu biçimi verilmiş bölüm.

KÖPRÜLENMEK

Köprülü duruma gelmek, köprüsü olmak.

KÖPEKLENMEK

Yalvarıp yaltaklanarak aşağılık bir duruma düşmek.

KÖPEKOĞLUKÖPEK

Kurnaz, işini bilen, düzenbaz, açıkgöz, uyanık kimse. Hakaret içeren bir seslenme sözü.

KÖPOĞLUKÖPEK

Kurnaz, işini bilen, düzenbaz, açıkgöz, uyanık kimse. Hakaret içeren bir seslenme sözü.

KÖPÜKLENMEK

Üstü köpük bağlamak.

KÖPEKMENEKŞESİ

Sarmaşık türünden bir çeşit bitki.

KÖPEKGİLLER

Köpek, kurt, çakal, tilki vb. etobur memelileri içine alan hayvan familyası.

KÖPEKMANTARI

Bir çeşit zehirli mantar.

KÖPEKLEŞMEK

Onurunu yitirip yaltaklanmak.

KÖPÜREBİLMEK

Köpürme imkânı veya olasılığı bulunmak.

KÖPEĞİMSİLER

Omurgalı hayvanlardan, memeliler (Mammalia) sınıfının, etçiller (Carnivora) takımının, yarık ayaklılar (Fissipedia) alt takımından bir üst familya. (Arctoidea) sansargiller (Mustelidae) familyalarını içine alır.

KÖPEKMEMESİ

Koltuk altında çıkan iltihaplı çıban.

KÖPEKKUYRUĞU

Yağlı güreşte rakibinin sırtını yere getirmek için onu çenesinden, alnından veya gırtlağından elle çekip sırtını yere getirmeye çalışma.

  -   -   -  

Anlamında KÖP bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KÖP geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ÇENİLEMEK

Canı yanan köpek ağlar gibi acı acı ses çıkarmak.

DALAMAK

Köpek, kurt vb. hayvanlar dişlemek, ısırmak. Zehirli böcek, ısırgan otu, sert kumaş dokunarak teni acıtmak veya kaşındırmak.

ÇAĞLAMAK

Su, köpürerek ve ses çıkararak coşkun bir biçimde akmak. Coşmak.

BAVLIMAK

Şahin ve köpeği ava alıştırmak.

BULDOK

Köpekgillerden, burnu basık, alt çenesi üsttekinden uzun, iri ve güçlü bir tür köpek (Canis familiaris molosus hibernicus).

BAVLI

Ava alıştırılmış hayvan. Avcıların, köpeklerini ava alıştırmak için kullandıkları yapay kuş vb.

ÇOMAR

İri köpek, çoban köpeği. Terbiyesiz, kaba, saldırgan kimse.

ÇATLAMA

Çatlamak işi. Uygun olmayan kuruma sonucu ağacın boyu yönündeki lif ayrılması. Tohumların dağılması için meyve kabuğunun yarılması, açılma. Dalgaların sığ kıyıya geldikleri zaman dökülüp köpürmesi, çatlak.

APORT

Avın veya kendisine gösterilen şeyin üzerine atılıp getirmesi için köpeğe verilen buyruk sözü.

BAYPAS

Köprüleme. Devre dışı.

BARAK

Tüylü, kıllı çuha. Bir cins tüylü av köpeği.

ÇÖVEN

Kökü ve dalları, suyu sabun katılmış gibi köpürten, kir temizleyici bir bitki, sabun otu, helvacı kökü (Saponaria officinalis). Çevgen.

DALAŞMAK

Köpekler boğuşup birbirini ısırmak. Ağız kavgası etmek.

ÇEMKİRMEK

Birine karşı gelmek, sert cevap vermek. Köpek kesik kesik havlamak.

BAVCI

Şahin, köpek vb. hayvanları avcılığa alıştıran kimse.

AZI

Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş. Öküz arabalarında ön ve arka yastıkları dingile bağlayan ağaç çivi.

ÇAMÇAK

Ağaçtan oyularak yapılmış kulplu su kabı, çapçak. Köpüklenerek akma.

CANAVAR

Masallarda sözü geçen yabani, yırtıcı hayvan. Herhangi bir şeye çok düşkün olan. Kurt, domuz vb. cana kıyan yaban hayvanı. Köpek balığı. Acımasız, kötü ruhlu, zalim (kimse). Haşarı, yaramaz çocuk.

BAV

Şahin, köpek vb. hayvanları avcılığa alıştırma işi.

ÇATIŞMAK

Birbirine çatmak ya da çatılmak. Kavga etmek. Karşılıklı vuruşmak. Deve ve köpek çiftleşmek. Söz, iddia veya davranış birbirini tutmamak, birbirini çelmek, mütenakız olmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük