KÖMÜ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "kömü" olan, toplam 42 adet kelime bulunmaktadır. kömü ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu kömü ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde kömü olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

KÖMÜRLEŞTİRİLMEK

15 harfli kelimeler

KÖMÜRLEŞTİRİLME

14 harfli kelimeler

KÖMÜRLEŞTİRMEK

13 harfli kelimeler

KÖMÜRLEŞTİRME, KÖMÜRLEŞTİRİŞ

12 harfli kelimeler

KÖMÜŞBUYNUZU

11 harfli kelimeler

KÖMÜRLEŞMEK, KÖMÜŞCİCİĞİ, KÖMÜRSÜZLÜK, KÖMÜRKAYASI, KÖMÜRDENMEK, KÖMÜRCÜKADI, KÖMÜRÇUKURU

10 harfli kelimeler

KÖMÜRKALEM, KÖMÜRYAKAN, KÖMÜRCÜLER, KÖMÜRLEŞME, KÖMÜRCÜLÜK

9 harfli kelimeler

KÖMÜRÜMSÜ, KÖMÜRTLEK, KÖMÜRKAYA, KÖMÜŞÖREN

8 harfli kelimeler

KÖMÜRLER, KÖMÜRKÖY, KÖMÜRDEK, KÖMÜŞHAN, KÖMÜRLÜK, KÖMÜRSEN, KÖMÜRSÜZ, KÖMÜŞİNİ, KÖMÜRTAŞ

7 harfli kelimeler

KÖMÜKLÜ, KÖMÜRCÜ, KÖMÜRSÜ, KÖMÜRLÜ, KÖMÜREN

5 harfli kelimeler

KÖMÜZ, KÖMÜŞ, KÖMÜS, KÖMÜR, KÖMÜK

4 harfli kelimeler

KÖMÜ

Bazı kelimelerin anlamları

KÖMÜ

Keklik ve benzerleri kuşları avlamak için çalı çırpıdan yapılan, avcının gizlenmesine yarayan yer, barınak. Yeraltında saklanan mal, para, gömü. Kuytu, çukur yer. Yelkencilik, vardiyacılık gibi görevler yapan deniz azabı.

KÖMÜRLEŞTİRİLMEK

Kömür durumuna getirilmek.

KÖMÜRLEŞTİRME

Kömürleştirmek işi.

KÖMÜRLEŞTİRİŞ

Kömürleştirme işi.

KÖMÜŞCİCİĞİ

Uzun taneli bir çeşit kara üzüm.

KÖMÜRLEŞMEK

Kömür durumuna gelmek.

KÖMÜRKAYASI

Kaya balığı cinsinden kara renkli bir balık.

KÖMÜRSÜZLÜK

Kömürsüz olma durumu.

KÖMÜRDENMEK

Homurdanmak.

KÖMÜRKALEM

(Resim) Söğüt ağacının ince dallarının yakılmasından elde edilen ve kara renkli çizgisi olan resim gereci.

KÖMÜRÇUKURU

Hatay ilinde, Belen ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

KÖMÜŞBUYNUZU

Saplarının üzerindeki dikenleri eğri olan bir çeşit yaban otu.

KÖMÜRYAKAN

Bitlis ilinde, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

KÖMÜRLEŞTİRİLME

Kömürleştirilmek işi.

KÖMÜRCÜKADI

Bursa şehrinde, Mustafakemalpaşa belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

KÖMÜRLEŞTİRMEK

Kömür durumuna getirmek.

  -   -   -  

Anlamında KÖMÜ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KÖMÜ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KAZMACI

Kömür ocaklarında kazma ile kömür çıkaran işçi.

KARBONLAŞMAK

Karbon durumuna gelmek, kömürleşmek.

BİTÜM

Keskin bir koku, alev ve koyu duman çıkararak yanan, karbon ve hidrojen bakımından çok zengin doğal yakıt maddelerinin genel adı, yer sakızı. Yol kaplamasında, kâğıt ve çatıların su geçirmez duruma getirilmesinde, kömür tozundan briket yapımında vb. kullanılan, doğal ısıda katı, yoğunluğu bire yakın, koyu kestane renginde madde.

KOR

İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası. Büyük acı, üzüntü, sıkıntı, dert. Kırmızı renkli.

ATEŞÇİ

Fabrika, vapur, lokomotif vb. ateşle işleyen yerlerde ocaklara kömür atıp ateşin sürekli yanmasını sağlayan kimse.

ANTRASİT

Güçlükle tutuşan, koku, duman çıkarmadan büyük bir ısı vererek yanan bir taş kömürü türü.

KARBON

Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billurlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan, canlı varlıkların aslını oluşturan ve yandıktan sonra kömür durumuna geçen element (simgesi C).

KÖMÜRCÜLÜK

Kömürcünün yaptığı iş.

İS

Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke. Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler. Sürme.

KÖMÜRCÜ

Kömür alıp satan veya odun kömürü yapan kimse. Vapurda, fabrikada, kalorifer dairesinde ocağa kömür atan işçi.

AYAK

Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü. Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek ya da bunlardan her biri. Göl ayağı. Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler. Yarım arşın veya 30,5 santimetre uzunluğundaki ölçü birimi, kadem, fit, fut. Altılı ganyanda yer alan her bir koşu. Bacak. Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri. Vücudun belden aşağı bölümü. Mayalardan önce, makama uygun olarak çalınan veya söylenen beste. Kömür ocaklarında kömürün çıkarıldığı galeri. Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta. Futun küpü alınarak hesaplanan değer. Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi. Basamak. Halk edebiyatında uyak.

BENZEN

Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı. Benzin.

CÜRUF

Erime durumundaki madenlerin yüzeyinde toplanan madde, demir boku, dışık. Kaloriferlerden çıkan yanmış kömür artığı.

GRİZU

Normal sıcaklık ve basınçta kömür ocaklarında açığa çıkan ve büyük bölümü saf metandan oluşan, kolayca tutuşabilen gaz.

BRİKET

Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakacak. Linyit, kömür tozu ve katran tortusundan basınçla elde edilen, tuğla biçimli yapı malzemesi. Kum ve çimentonun birleştirilmesiyle elde edilen yapı malzemesi.

KÖMÜRLEŞME

Kömürleşmek işi. Bitki kalıntılarının kömüre dönüşmesine yol açan doğal olay.

KEPÇE

Sulu yiyecekleri karıştırmaya ve dağıtmaya yarayan, uzun saplı, yuvarlak ve derince kaşık. Bu kaşığın alabildiği miktarda olan. Bu aracın alabildiği miktarda olan. Saplı bir çembere geçirilmiş olan, balık veya kelebek tutmada kullanılan ağ. Gemilerde, ortasında dümenevi bulunan yuvarlak kıç çıkıntısı. Güreşte hasmın arkasından bacakları arasına el sokma oyunu. Tahıl, kömür, kum vb.nin yüklenip boşaltılmasında kullanılan, tek veya iki çeneden oluşmuş motorlu araç. Erimiş madeni kalıba dökmek için kullanılan büyük kaşık.

FÜZEN

Kömür kalem. Bu kalemle yapılmış resim.

FENOL

Boyacılıkla, plastik maddelerin ve bazı ilaçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik.

KOK

Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü.